משרד הרווחה ביקש להתקשר עם בזק ל- 7 חודשים ב- 12.6 מיליון ₪; אושרה התקשרות ל- 3 חודשים ב- 3.6 מיליון ₪ [לסבסוד תשלומי הטלפון לכ- 50,000 עיוורים ולנכים זכאים]

הגוף המפרסם: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שם הספק: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ

מהות ההתקשרות: סבסוד תשלומי טלפון לעיוורים ולנכים

התחלת ההתקשרות המבוקשת: 1 בספטמבר 2017; סיום ההתקשרות המבוקשת: 31 במארס 2018

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי רוני חזקיהו בהמלצת וועדת הפטור ממכרז [במשרד האוצר/החשכ”ל]

היקף ההתקשרות המאושר: 3,600,000 ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות המאושרת: 1 בינואר 2017; סיום ההתקשרות המאושרת: 3 בנובמבר 2017

הערות: וועדת הפטור ממכרז אומרת בין היתר בנימוקיה כי “ההתקשרות עם החברה לצורך אספקת השירות מתבצעת בהליך של פטור ממכרז מאז שנת 1992, בתקופה שבה החברה הייתה ספק יחיד של שירותי תקשורת טלפוניים. בשנים הראשונות ההתקשרות בוצעה ע”י משרד האוצר ובהמשך הועברה לטיפול משרד הרווחה”.

■ וועדת הפטור בחשכ”ל אישרה בכל פעם הארכת ההתקשרות עם בזק בפטור ממכרז כשההארכה האחרונה הייתה עד 28.2.2017. וועדת המכרזים המשרדית אישרה הארכת ההתקשרות עד ליום 31.8.2017.

■ “מאז שנת 2008 המשרד פועל על-מנת להסדיר את אספקת השירות שלא באמצעות פטור ממכרז“. לדברי הוועדה, “בתום הליך מורכב של גיבוש מכרז בהתאם לצרכים המעודכנים בשטח, המשרד פירסם בשנת 2010 מכרז לאספקת השירות (מכרז 150/2010). כנגד מכרז זה החברה עתרה לבית-המשפט והעתירה נדונה לאורך זמן בערכאות השונות. לאור זאת, ביום 15.12.2010 המכרז בוטל ע”י וועדת המכרזים עוד בטרם נבחר זוכה. בעקבות הביטול הוגשה עתירה נוספת לבי-המשפט, ע”י חברת פרטנר תקשורת, אשר נדחתה בסופו של דבר.

“ביום 10.11.2011 המשרד פירסם RFI לאספקת השירות, אולם מלבד ההצעה של החברה הוגשה רק הצעה אחת נוספת. לאחר בחינת ההצעות, הגורמים המקצועיים במשרד סברו כי רק החברה יכולה לספק את השירות באופן המיטבי ולפיכך ההתקשרות עימה המשיכה בפטור ממכרז.

ביום 4.8.2014 פירסם המשרד באופן פומבי את כוונתו להתקשר עם החברה לצורך אספקת השירות ולא התקבלו השגות”.

■  העברת השירות לאחריות המוסד לביטוח לאומי: “היות ואספקת השירות כרוכה בתמיכה כספית ישירה, אשר אינה נמצאת בליבת העשייה של המשרד, נעשו לאורך השנים מספר ניסיונות להעביר את אספקת השירות לאחריות המוסד לביטוח לאומי. כעת, משהתחלפו בעלי התפקידים הרלבנטיים הן בהנהלת המשרד והן בהנהלת הביטוח הלאומי, התקיימה ישיבה ביום 9.8.2017 בהשתתפות נציגי ההנהלות על-מנת לקבל החלטה בנוגע לאופן הסדרת השירות בהמשך. באותה ישיבה התקבלה הסכמה של המוסד לביטוח לאומי להעברת הפעילות לאחריותם … בהתאם לכך המשרד יתחיל לפעול אלו מול אגף תקציבים וועדת העבודה והרווחה בכנסת, להעברת הפעילות“.

■ “באם הפעילות לא תועבר למוסד לביטוח לאומי, המשרד יפעל לפרסום מכרז חדש, כאשר בהתאם להנחייה שניתנה בוועדת הפטור ביום 7.8.2016 בחן המשרד את האפשרות לסבסד את השימוש בשירותי תקשורת בצורה רוחבית גם למי שאינם לקוחות בזק, בתום הבדיקה הוסכם שמערכות המשרד אינן מאפשרות סבסוד ישיר לכל הזכאים. יחד עם זאת, ככל שהמשרד ייצא להליך מכרזי חדש, הוסכם כי ייבחרו מספר ספקים למתן שירותי טלפון נייחים, ומספר ספקים למתן שירות סלולרי – על-מנת שלא להגביל את הזכאים לחברה אחת בלבד“.

[ההדגשות אינן במקור].

הערת עורך Read IT Now: ידיעות על פטורים קודמים בנושא זה פורסמו באתר זה כאן, כאן ו- כאן.

מבזקים