משרד הפנים, בשם הרשות לניהול המאגר הביומטרי: מכרז פנימי לתפקיד מרכז/ת בכיר/ה ניתוח והפעלת מע’ ביומטריות

הגוף המפרסם: משרד הפנים, בשם הרשות לניהול המאגר הביומטרי

התפקיד: מכרז פנימי לתפקיד מרכז/ת בכיר/ה ניתוח והפעלת מערכות ביומטריות

מועד הפרסום: 25 בספטמבר 2017

מועד אחרון: 13 באוקטובר 2017

תיאור התפקיד:

+ תפעול מערכות השוואות ביומטריות ייעודיות ובכלל זה: ביצוע השוואות ביומטריות, העברת תוצאות זיהוי והשוואה, ביצוע מעקב אחר שלמות הנתונים ותוצאות המערכת.

+ ניתוח ביצועי המערכות הביומטריות לצורך מעקב שוטף וניתוח תוצרי העבודה.

+ יישום תכניות מחשב, ביצוע בדיקות תכנה והטמעת מערכות ממוחשבות ביחידה.

+ בחינת יעילות המערכות, לרבות אחזקת מערכות קיימות, איתור ותפעול תקלות וביצוע עדכונים במהלך התפעול השוטף בהתאם לצורך.

+ שותפות בתהליכי קבלת ההחלטות לפיתוח ושיפור המערכות.

+ סיוע בביצוע בדיקות קבלה במסגרת תהליכי הבטחת איכות למערכות וגרסאות.

+ ניהול ממשקי העבודה מול רשות אוכלוסין וההגירה, ובכלל זה אחריות לניהול התהליכים הקשורים בקביעת זהותו של אדם וביצוע מעקב ובקרה שוטפים על דיווחי היחידה.

+ ניהול והובלת פרוייקטים.

* סיווג ביטחוני בתוקף לרמת “סודי ביותר” ועמידה במבדקי התאמה ביטחונית כנדרש. מועמד ללא הסיווג הביטחוני הנדרש יעבור הליך סיווג לאחר קבלתו לתפקיד כתנאי להעסקתו.

מבזקים