משרד המשפטים: פנייה מוקדמת לקבלת מידע – בחינת קיומם ויכולותיהם של כלים לאיתור רכיבי מידע בתהליכי Business Intelligence, BI ובתוצריהם

הגוף המפרסם: משרד המשפטים

נושא המכרז: פנייה מוקדמת לקבלת מידע — בחינת קיומם ויכולותיהם של כלים לאיתור רכיבי מידע בתהליכי ובתוצרי Business Intelligence, BI

מס’ המכרז: 48/2019

תאריך פרסום: 19 באוגוסט 2019

מועד אחרון: 23 בספטמבר 2019

הערות: אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע של משרד המשפטים אחראי על ניהול מערכות תפעוליות ממוכנות רבות שמייצרות מידע עסקי רב.

ניהול המטא-דאטה (מידע אודות המידע) הארגוני הוא צורך בסיסי של כל ארגון המעוניין להשתמש במידע שברשותו בצורה יעילה. כל ארגון, ותחום הבינה העסקית (Business Intelligence, BI) בפרט, משקיעים מאמצים רבים להבין היכן המידע נמצא ואת זרימתו במערכות המידע. תהליכים אלה לרוב מתבצעים בצורה ידנית ולא מקיפה שמצריכה השקעת זמן ומשאבים רבים.

הגידול במספר צרכני המידע באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, ריבוי המערכות, סוגי המידע ושינויים תדירים במערכות המידע, כל אלה הופכים את ניהול המטא-דאטה במשרד למורכב אף יותר שכן זמן ומשאבי כוח אדם רבים מושקעים בתהליכים ידניים לאיתור פריטי המידע הללו בכל המערכות ובתוצרי תחום הבינה העסקית (מערכות גזירת נתונים, מערכות דוחות, לוחות מחוונים ואובייקטים) לטובת סינכרונם ועדכונם כך שצרכני המידע העסקיים (לקוחות האגף) ימשיכו לקבל ולהתבסס בהחלטותיהם על מידע עדכני ומהימן.

מהאמור, עולה הצורך בכלי שיאפשר אוטומטיזציה של התהליכים הידניים המבוצעים לניהול המטא-דאטה, כלי שימיר שעות עבודה ידנית בתהליך נוח, מהיר ומדויק, יסייע לאגף לגלות באופן אוטומטי היכן המידע הארגוני נמצא ולהבין את זרימתו במערכות המידע, כלי שיתרום לחיסכון משמעותי בזמן ומשאבים, ייעל את הפעילות הפנימית של תחום הבינה העסקית (BI) ויאפשר לספק בזמן קצר מידע עסקי מדויק ללקוחות העסקיים.

על הכלי לאפשר מיפוי וניתוח אוטומטי של מטא-דאטה הקיים בכל שכבות ותשתיות מערכות הבינה העסקית של המשרד וריכוז המידע במקום אחד בו ניתן יהיה להזין שאילתה ולקבל באופן מיידי את כל התוצאות המתאימות בהתאם לחיפוש שבוצע (לדוגמה: אם בוצע שינוי בפריט מידע במערכת תפעולית ניתן יהיה באמצעות תשאול הכלי לקבל את כל התהליכים, הדוחות ולוחות המחוונים בהם מופיע פריט המידע הזה וכך בקלות ובמהירות ניתן יהיה לסנכרן אותם בשינוי).

כלי כאמור, יאפשר למומחי הבינה העסקית באגף למצוא את המידע הדרוש להם במהירות (במקום שעות וימים כפי שזה היום) ובכך לשפר משמעותית את זמן התגובה ואיכות השירות הניתנים ללקוחות האגף.

משרד המשפטים באמצעות אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע מבקש לבחון את עצם קיומם של כלים ללימוד המטא-דאטה ולמיפוי תהליכי זרימת נתונים במערכות בינה עסקית וככל וישנם כאלה ללמוד על יכולותיהם.

המשרד מעוניין לקבל מענה ממשיבים גם אם בידם כלי שעונה לחלק מהצרכים המפורטים בפנייה זו. אין מניעה שהמשרד יעשה שימוש ביותר מכלי אחד על מנת לקבל מענה לכל הצרכים המוצגים בפנייה.

מבזקים