משרד המשפטים פירסם מכרז להספקת שירותי מומחה למוצרי חברת Oracle; לא הייתה היענות כלל למכרז זה

משרד המשפטים פירסם בקשה לפטור ממכרז עם חברת אורקל ישראל. עקיבא כרמל מנהל חטיבת התוכנה במשרד המשפטים כתב בחודש פברואר 2019 כי “במשרד המשפטים ישנו שימוש במוצרי אורקל. המשרד נדרש לקבלת שירותי מומחה למוצרי אורקל לצורך ליווי וייעוץ בתחומי ה- BI וה- DB  ואבטחת מידע.

“השירותים הנדרשים, בפרט בנושאי DB ואבטחת מידע, צריכים להינתן על-ידי מומחים בעלי סיווג ביטחוני גבוה (סיווג קהיליה 3 או 2).

“לצורך כך פירסם המשרד מכרז להספקת שירותי מומחה למוצרי חברת אורקל (מכרז מס’ 76.2018)

“תאריך ה- 14.1.2019 עד השעה 14:00 היה המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה להספקת שירותי מומחה למוצרי חברת אורקל.

“בפתיחת תיבת המכרזים נמצא שלא הוגשו הצעות למכרז זה.

“בפנייה ישירה לחברת אורקל ישראל הובהר ע”י נציג החברה כי על-פי מדיניות החברה ובהתאם להנחיות החברה-האם (אורקל הינה חברה גלובלית), אין לחברת אורקל ישראל אישור להשתתף במכרזים בצורה ישירה. חלף זאת הם מציעים ללקוחותיהם לפנות לשותפים עסקיים שלהם שיכולים לספק את השירותים.

“יחד עם זאת, לאורקל ישראל יש מומחים המועסקים על-ידם בתעשיות ביטחוניות ומחזיקים בסיווג ביטחוני ברמה נדרשת למשרד”.

 

מבזקים