משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי Data Scientist

הגוף המפרסם: משרד המשפטים

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי Data Scientist עבור המשרד

מס’ המכרז: 27.19

תאריך פרסום: 23 במאי 2019

מועד אחרון: 9 ביולי 2019

הערות: בהודעה שפירסם המשרד נאמר כי במשרד המשפטים/אגף טכנלוגיות דיגיטליות ומידע מבוצעות פעילויות חקירה מורכבות. מאגרי הנתונים של המשרד הם מסוגים שונים וכוללים מידע מובנה (Structured) ולא מובנה (Unstructured)  מהם ניתן להפיק תובנות אשר יסייעו בפעילויות החקירה.

כדי לשפר את רמת התובנות המופקות ממאגרי הנתונים של המשרד וכדי לאפשר למשרד יכולות חיזוי וניבוי על-ידי שילוב אלגוריתמים וטכנולוגיות בתחום Machine Learning, בתחום Deep Learning ועוד, המשרד מבקש להתקשר עם ספק ממנו ירכוש שירותי Data Scientist בהתאם לצרכיו.

השירותים יסופקו במתכונת פרוייקטלית המורכבת מחבילות תכולה מוגדרות. על בסיס תוכנית עבודה שיכין הזוכה, ובכפוף לאישור המשרד, יתומחר הפרוייקט על-פי כמות ותמהיל שעות העבודה המוערכות והתשלום יהא בהתאם לשעות העבודה שהושקעו בפרויקט בפועל.

ההתקשרות תהיה ל- 12 חודשים, עם אופציה להארכה עד 48 חודשים נוספים, עד 12 חודשים בכל פעם (ובסה”כ 60 חודשים).

מבזקים