משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי תפעול ותחזוקה של מערכות מידע עבור המשרד

הגוף המפרסם: משרד המשפטים

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי תפעול ותחזוקה של מערכות מידע עבור המשרד

מס’ המכרז: 10.19

תאריך פרסום: 28 במארס 2019

מועד אחרון: 3 ביוני 2019

הערות: “פעילות משרד המשפטים מאופיינת בתמורות רבות דוגמת הקמתן של יחידות חדשות, מעברי דיור, תוספת והתפתחות של מערכות המידע. פועל יוצא של תמורות אלו היא תנודתיות רבה בפעילות התפעול והתחזוקה של אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע. כדי לתת מענה לתנודתיות זו תוך שמירה על מצבת כוח אדם טכני קבועה, מבקש המשרד להפעיל חלק מפעילות זו במיקור-חוץ. מטרת מכרז זה היא בחירה ספק שיספק למשרד שירותי תפעול ותחזוקה טכניים במתכונת של חבילות עבודה, על בסיס תכנית עבודה של המשרד והתראה מוקדמת”.

תקופת ההתקשרות הינה ל 12 חודשים, עם אופציה להארכה עד 48 חודשים נוספים, עד 12 חודשים בכל פעם (סה”כ 60 חודשים).

מבזקים