משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ וליווי פעילויות אבטחת מידע עבור המשרד

הגוף המפרסם: משרד המשפטים

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ וליווי פעילויות אבטחת מידע עבור המשרד

מס’ המכרז: 53/2019

תאריך פרסום: 24 באוקטובר 2019

מועד אחרון: 9 בדצמבר 2019

הערות: משרד המשפטים – אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מנהל מגוון רחב של מערכות מידע לשירות הציבור ולצרכי תפעול שוטף. מערכות המידע משרתות משתמשים פנימיים וחיצוניים. כמו כן, מערכות המידע מספקות ממשקים לגופים אחרים.

תפעול מערכות המידע של המשרד מחייב התייחסות לסוגיות שונות של אבטחת מידע, בין היתר כדי לשפר את מוכנות המשרד לאירועים הקשורים באבטחת מידע והתקפות סייבר, להפחית את חשיפת המשרד לאירועי אבטחת מידע וסייבר וכדי לפתח יכולת התמודדות טובה עם אירועים מסוג זה וחזרה מהירה לשגרה תוך פגיעה מזערית בהמשכיות העסקית של המשרד ושל גורמים נוספים התלויים בקבלת מידע ממערכות המידע של המשרד.

מטרת מכרז זה היא בחירה של עד 2 ספקים (ככל שניתן) העוסקים באספקת שירותי מומחה וליווי פעילויות אבטחת מידע, אשר יסייעו למשרד בכל היבטי אבטחת המידע הדרושים לו. המשרד מעריך את היקף השירותים הנדרשים בעד 3,000 שעות בכל שנה.

תקופת ההתקשרות היא 12 חודשים, עם אופציה להארכה עד 48 חודשים נוספים, עד 12 חודשים בכל פעם (סה”כ 60 חודשים).

מבזקים