משרד המשפטים: מכרז לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פתרון לניהול ומִטּוּב רוחב פס ורמת השירות ברשת

19:35 18.06.2019

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים: ,

הגוף המפרסם: משרד המשפטים/אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

נושא המכרז: מכרז לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פתרון לניהול ומִטּוּב רוחב פס ורמת השירות ברשת

מס’ המכרז: 35.19

תאריך פרסום: 17 ביוני 2019

מועד אחרון: 29 ביולי 2019

הערות: רשת תקשורת המחשבים המרחבית (WAN) מקשרת 61 אתרים ובנוייה בתצורה של שני כוכבים: האחד – בתל אביב, השני – בירושלים. אל אתר במשרד מחובר לשני מרכזים אלו ומרכזי שני הכוכבים מחוברים ביניהם. המשרד משתמש כיום בפיתרון של חברת אלוט תקשורת בע”מ [Allot Communications] לניהול ומִטּוּב [Optomization] השימוש ברוחב הפס של רשת המשרד ואיכות השירות המסופק בה.

על-מנת לעמוד ברוחבי הפס הנדרשים כיום למשרד, משרד המשפטים מבקש מענה משופר ליכולות הפיתרון הקיים אצלו לניהול ומִטּוּב רוחב הפס ורמת השירות ברשת. למטרה זו מבקש המשרד להתקשר עם ספק, לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פתרון לניהול ומִטּוּב רוחב פס ורמת השירות ברשת תקשורת נתונים של המשרד (כדי שהמשרד יוכל לעמוד בדרישות הגידול בקצבי העברת נתונים ברשת).

בנוסף, המשרד עשוי להידרש לשירותי מומחה ומיטוב רוחב הפס ורמת שירות ברשת בכלל ולפיתרון שסופק והוטמע בפרט, אשר ילווה וייעץ למשרד לכל אורך ההתקשרות.

מבזקים