משרד המשפטים: מכרז לאספקה, הטמעה ותחזוקה של ממשקי לייזר ורדיו לקישור בין רשתות תקשורת מחשבים

הגוף המפרסם: משרד המשפטים/אגף מערכות מידע

נושא המכרז: מכרז לאספקה, הטמעה ותחזוקה של ממשקי לייזר ורדיו לקישור בין רשתות תקשורת מחשבים

מס’ המכרז: 27-2016

תאריך פרסום: 14 באפריל 2016

מועד אחרון: 2 ביוני 2016

הערות: רשת התקשורת המחשבים המרחבית (WAN) של משרד המשפטים מקשרת 53 אתרים. משיקולי עלות, כאשר התנאים מאפשרים זאת, המשרד מקשר באמצעות ממשקי לייזר ורדיו, רשתות תקשורת מחשבים מקומיות (LAN) של אתרים בתצורת קמפוס הסמוכים זה לזה.

כחלק ממדיניות רענון תקופתי ולאור כך שהממשקים הקיימים אינם נמצאים עוד תחת שירות (EOSL), המשרד מבקש להחליף את כל ממשקי הלייזר והרדיו הקיימים באתריו ובהתאם לצרכיו מעת לעת, לרכוש ולהטמיע ממשקי לייזר ורדיו נוספים.

תשתית תקשורת המחשבים המקומית (LAN) של המשרד מבוססת על רכיבי תקשורת מתוצרת החברות Cisco Systems ו- HP.

המעורבים במכרז הם אבי וייס – מנהל תחום (מכרזים וועדות מכרזים – ענ”א)[מועסק מטעם חברת קונסיסט]; זאב כנפו – מנהל טכנולוגיות ראשי (CTO)[מועסק מטעם חברת נס טכנולוגיות]; דורון זמר – יועץ בכיר למערכות מידע ותשתיות טכנולוגיות [מועסק מטעם חברת מטאור מערכות טכנולוגיה וארגון].

מבזקים