משרד המשפטים/הרשות להגנת הפרטיות/מחלקת אכיפה: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר/ה (טכנולוגיה)

הגוף המפרסם: משרד המשפטים/הרשות להגנת הפרטיות/מחלקת אכיפה

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר/ה (טכנולוגיה)

מועד אחרון: 5 באוגוסט 2019

הערות: קליטת עובד/ת מותנית בקבלת אישור בסיווג הביטחוני המתאים. בהתאם להחלטת הממשלה על העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים, היחידה מתוכננת לעבור לירושלים במהלך השנים הקרובות.

מבזקים