משרד הכלכלה: מכרז לשירותי ניו מדיה ודיגיטל

הגוף המפרסם: משרד הכלכלה והתעשייה/יחידת הדוברות והסברה

נושא המכרז: מכרז – קבלת שירותי ניו מדיה ודיגיטל

מס’ המכרז: 31/18

תאריך פרסום: 26 בנובמבר 2018

מועד אחרון: 29 בינואר 2019

הערות: משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות אגף דוברות והסברה, מנהל פעילות תקשורתית בערוצי ניו מדיה עבור יחידות המשרד השונות. אגף הדוברות מעוניין להתקשר עם ספק לצורך סיוע בתחזוקה שוטפת ובקידום פעילות זו בשפה העברית, בערוצי המדיה החברתית.

הספק הזוכה יידרש לאחד את הפעילות החברתית בערוצים השונים לכדי יחידה אחת המדברת באותה שפה תקשורתית, ומקיימת קשרי גומלין בין ערוצי המדיה החברתית, ככל שניתן וכל זאת, בתאום ובאישור הממונה.

השירותים שיינתנו במסגרת ההתקשרות יכללו את הנושאים הבאים:

+ מתן המלצות לפעולות בתחום הרשתות החברתיות (פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, ואינסטגרם) לקידום פעולות המשרד לרבות פרסום סטטוסים, פוסטים, בלוגים, תמונות וסרטונים ויישומן בכפוף לאישור הממונה.

+ ליווי קמפיינים והעלאת תכנים תוך שימוש בטכנולוגיות רלוונטיות בהתאם לצורכי המשרד המשתנים מעת לעת  בכפוף לאישור הממונה ועפ”י דרישותיו. ככל שיידרש קמפיין ממומן, עלותו לא תחול על הזוכה במכרז, אך עוד בטרם ביצועו יידרש הספק לקבל אישור בכתב מהממונה לביצוע קמפיין זה.

+ עדכון אמצעי הניו מדיה של המשרד באופן שוטף ובהתאם להנחיות ולאישור המשרד.

+ מעקב אחר החידושים ברשת ובמרחב המקוון ודיווח לממונה.

+ ייזום כתיבת תכנים, קריאטיב והפקת חומרי המחשה ויזואליים, כגון: מצגות, גרפים ואינפוגרפיקה. כל תוכן שיעלה לפרסום יקבל אישור המשרד  טרם הפרסום.

+ למשרד הרשאה למערכות ניטור, והזוכה במכרז יוכל להתבסס על נתונים ממערכת זו לצורך מתן השירותים ובכפוף לאישור המשרד.

מבזקים