משרד הכלכלה מבקש להתקשר במסגרת מיזם משותף עם עמותת CREATORS לשם הקמת קהילת חדשנות בתחום הפינטק (טכנולוגיה פיננסית)

הגוף המפרסם: משרד הכלכלה

שם הספק: עמותת CREATORS (ע”ר 580612497)

מהות ההתקשרות: הקמת קהילת חדשנות בתחום הפינטק (טכנולוגיה פיננסית) [התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח]

התחלת ההתקשרות: 27 ביוני 2019; סיום ההתקשרות: 31 במארס 2020

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: נעמה קאופמן-פס משנה למנכ”ל משרד הכלכלה כותבת בין היתר בבקשה להתקשרות כי כיום המשרד מוביל 15 קהילות חדשנות. “משרד הכלכלה הינו הגורם המרכזי האמון על פיתוח הכלכלה והתעשייה הישראלית. המשרד רואה בפיתוח החדשנות כמנוע צמיחה מרכזי של המשק, מנוע אשר משפיע רבות על הייצור המקומי, מגביר את כושר הייצוא של מדינת ישראל ומחזק את הכלכלה המקומית.

“בשנתיים האחרונות פנו כ- 20 גופי ממשלה שונים למשרד הכלכלה במטרה להקים קהילות חדשנות בתחומים שונים. משרד הכלכלה פיתח יכולות גבוהות, כלים ומקצועיות רבה בהפעלת קהילות חדשנות. המשרד אף יצר שותפויות בהפעלת הקהילות עם רשות החדשנות וישראל דיגיטלית, אשר גם הן רואות בקידום החדשנות כערך מרכזי בעשייתן ואף לוקחות חלק במימון הקהילות. המשרד הפך גורם מוביל בניהול קהילות החדשנות תוך יצירת שיתופי פעולה אפקטיביים עם המשרדים השונים […] התוכנית לפיתוח קהילות חדשנות במשרד היא כיום חלק מהתוכנית הדיגיטלית של משרד הכלכלה במסגרת יישום החלטת ממשלה 1046”.

באשר לתחום הטכנולוגיה הפיננסית נאמר בין היתר במסמך כי  “תעשיית הפינטק הינה אחת מהתעשיות המובילות ומשפיעות בעולם בשנים האחרונות. תעשיית ההיי-טק הישראלית מהווה גורם מוביל ומשמעותי בתחום זה, ובעלת מומחיות בתחומי הבינה המלאכותית, Big Data, ניתוח נתונים אלגורימיקה, ניהול סיכונים וסייבר.

“סטרט-אפים ישראליים מושכים כיום את המשקיעים המובילים בארץ ובעולם, ואלה  מביעים את  אמונם ותמיכתם בפיתוחים הישראליים באופן חוזר ונשנה. בנוסף, ישראל מהווה חממה טכנולוגית מהמובילות בעולם לפיתוחים בתחום הפיננסים, ואף הצמיחה מספר חברות אשר הפכו למובילות עולמיות בתחומים כמו תשלומים, סיכול הונאות, פעולות בנקאיות, מסחר והשקעות, נקודות מכירה, הביטוח וחיסכון לטווח ארוך.

“עם גדילתה של התעשייה בישראל החלו לעלות צרכים מהתעשייה שעיקרם היעדר מסגרת שתאפשר הידברות בין הממשלה לבין התעשייה לצורך מענה לאתגרים של התעשייה, והיעדר שיתוף פעולה ומידע בין הגורמים השונים.

“במקביל, הגיעה פנייה מן הגופים הרגולטוריים (רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, בנק ישראל ורשות ניירות ערך) אל משרד הכלכלה להוות גורם שיוביל וינהל את הקהילה ויסייע למימשק המשותף מולם ולקידות התעשייה הרלבנטית, הן בהיבט של היכולת לניהול קהילות שנודעה בממשלה והן בפן המקצועי של הכלים הניתנים במשרד לרבות המומחיות בייצוג התעשייה והסרת חסמים פנים-ממשלתיים כעשייה משרדית קבועה”.

הערת עורך Read IT Now: בתשובה לפניית Read IT Now מסרה מורן בוגנים גולד מנהלת קהילות חדשנות ואקוסיסטם במשרד הכלכלה כי “אנו נמצאים בשלבים סופיים של הקמת קהילת חדשנות בתחום הפינטק, ומצפים להשיק את הקהילה רשמית באירוע שיתקיים לקראת סוף חודש ספטמבר. מלבד זאת, המשרד מנהל כיום, בשיתוף משרדי ממשלה נוספים, שבע קהילות חדשנות בתחומים: תחבורה חכמה, בריאות דיגיטלית, מזון (פודטק), ערים חכמות, חקלאות, בנייה חכמה וחינוך. אנו נמצאים בשלבי גיבוש סופיים של מכרז להקמה והפעלה של קהילות חדשנות אשר יגדיל את מספר הקהילות ל-15 (יתווספו שבע קהילות חדשות)”.

מבזקים