משרד הכלכלה מבקש להפעיל קהילת חדשנות בתחום החקלאות

הגוף המפרסם: משרד הכלכלה

שם הספק: עמותת המכון הישראלי לחדשנות (ע”ר 580548162)

מהות ההתקשרות: התקשרות במסגרת מיזם משותף להפעלת קהילת חדשנות בתחום החקלאות

התחלת ההתקשרות: 7 באוגוסט 2019; סיום ההתקשרות: 30 במארס 2020

היקף כספי מבוקש: סה”כ עלות המיזם – 1,320,898 ₪; השתתפות משרד הכלכלה – עד 655,518 ש”ח

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עבור מיזם ללא כוונת רווח

הערות: מורן בוגנים גולד מנהלת תחום בכירה – קהילות חדשנות ואקוסיסטם כותבת בין היתר בבקשת ההתקשרות כי “תפקיד קהילת חדשנות הוא לאפשר את הקמתו וביסוסו של אקו-סיסטם משמעותי הפועל סביב תחום תוכן מסויים וספציפי, מתוך מטרה לקדמו ולפתחו. אקו-סיסטם הוא רשת של ארגונים – כולל ספקים, לקוחות, מפעלים יצרנים, מוסדות אקדמיה וגופי מימשל שמעורבים בייצור או אספקת מוצר או שירות לחברה באמצעות תחרות ו/או שיתוף פעולה. הקהילה מאגדת את כלל הגופים השונים המרכיבים את האקו-סיסטם והנוגעים לעניין, ויכולה לתמוך ואף להוביל תהליכי שינוי בענפי משק הקשורים לאותו תחום תוכן. הצלחת הקהילה נמדדת במספר חברי הקהילה, באיכות המפגשים, בתוצרים שלהם וביכולת שלה לקדם את החברות העוסקות בתחום ולמשוך השקעות חדשות לישראל. בימים אלו אנחנו מייצרים אסטרטגיה לקהילות ומדדי ביצוע”.

“קהילת החדשנות בתחום החקלאות הוקמה בשנת 2018 ופעלה בהצלחה מאז. הטמעת חדשנות בתחום החקלאות הינה אחד האתגרים הגדולים ביותר של המאה ה- 21.  ריבוי של מודלים עיסקיים ומגוון טכנולוגיות, תוך מעבר מסביבה תעשייתית וסביבה אגררית לסביבה עתירת ידע, צפויים לשנות את העיסוק בתחום מן הקצה”.

“לישראל יתרונות טכנולוגיים רבים המאפשרים לה להיות בחזית השינוי העולמי בתחום זה, וכמובן להשפיע על המעבר לשימוש בטכנולוגיות חדשניות בחקלאות הישראלית. לשם כך, המשך פעילות קהילת החקלאות במיזם זה הינו משמעותי במיוחד”.

“כידוע, המכרז לניהול והפעלת קהילות חדשנות נמצא בשלבי גיבוש סופיים ביותר. על-מנת לאפשר רצף של פעילות, מרכיב קריטי בקיומה של קהילה, אנו מעוניינים להקים מיזם חדש עם המכון הישראלי לחדשנות אשר ממשיך את פעילות קהילת החקלאות,  וזאת עד לבחירת זוכה במכרז הקהילות, או עד חודש מארס 2020 (המוקדם מביניהם)”.

הערת עורך Read IT Now: ידיעה קודמת המאזכרת את קהילת החדשנות בתחום החקלאות (בין מספר קהילות חדשנות אחרות) פירסמתי כאן ב- 26 בדצמבר 2017.

מבזקים