משרד הכלכלה והגנת הסביבה והרשות לחדשנות מקדמים מעבדת חדשנות טכנולוגית בתחומי הסביבה והקיימות

מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה פירסם הודעה לעיתונות לפיה משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, “מקדמים מעבדת חדשנות טכנולוגית בתחומי הסביבה והקיימות, אשר תהווה כלי יעיל לעודד חדשנות טכנולוגית בתחומים אלה ולפתח מערכת חדשנות מובילה”.

בהודעה פורטו מטרות התוכנית:

+ לעודד פיתוח רעיונות חדשניים בעלי פוטנציאל גלובאלי גבוה בתחומי טכנולוגית הגנת סביבה ושיתוף פעולה עם בין קהילת היזמים לבין התעשייה על מנת לשפר הביצועים הסביבתיים והתחרותיים של גורמים אלו ותחום טכנולוגיות הגנת הסביבה בישראל.

+ לאפשר ליזמים וחברות הזנק בתחומי טכנולוגיות סביבה להגיע להוכחת היתכנות באמצעות גישה לתשתיות טכנולוגיות ייחודיות, להבנת השוק ולערוצי שיווק ומומחיות ייחודיים אשר אינם נגישים עבורם כיום. ולסייע בדרך להוכחת הרעיון הטכנולוגי למוצר בר ערך כלכלי.

+ לאשר לתאגידים ישראליים אשר יפעילו מעבדה לגדול ולהתבסס בישראל ולתאגידים הורים לרקום יחסי גומלין עם סביבת החדשנות הייחודית של ישראל ולבסס נוכחות בארץ.

לדברי משרד הכלכלה, תקציב המסלול יהיה 14 מיליון ש”ח למשך 3 שנים, בחלוקה שתקבע בין המשרדים. קול קורא לנושא זה יפורסם בהקדם.

מבזקים