משרד הכלכלה: דרוש/ה: מנהל/ת חדשנות

הגוף המפרסם: משרד הכלכלה/לשכת המדען

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת חדשנות

מועד אחרון: 7 בדצמבר 2017

תיאור התפקיד:

+ תיאום העבודה המקצועית בין משרד הכלכלה לבין הרשות לחדשנות והובלת ממשקי העבודה בין הרשות למחלקות השונות במשרד הכלכלה ומשרדי ממשלה אחרים וגיבוש המלצות למדען הראשי בהתאם.

+ גיבוש הצעות מדיניות בתחומי התמיכה הממשלתית בחדשנות.

+ קידום והכנת תכניות אסטרטגיות במטרה לקדם את מערכת החדשנות בישראל בשיתוף עם יחידת האסטרטגיה ברשות החדשנות, בחינת אפקטיביות של כלי התמיכה של הרשות.

+ ייזום וליווי של מחקרים כלכליים בתחומי מערכת החדשנות הישראלית.

+ עבודה עם גופי הממשלה השונים בנושאים המקדמים חדשנות הדורשים שיתופי פעולה בינמשרדיים, ביניהם יוזמות חקיקה והחלטות ממשלה בתחומי החדשנות.

+ ביצוע בקרה על פעילות הרשות לחדשנות.

+ ייצוג המשרד בפורומים בינלאומיים העוסקים בחדשנות ובפרט ה- OECD, פורום כלכלות קטנות ועוד.

מבזקים