משרד החינוך: מכרז לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב עבור המשרד

הגוף המפרסם: משרד החינוך

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב עבור המשרד; לצורך מתן השרות יבחרו שני ספקים. כל ספק זוכה יהיה אחראי בלעדית על מספר אתרים באחד משני אזורי השרות וללא אזורי חפיפה.

מס’ המכרז: 97/10.2017

תאריך פרסום: 19 באוקטובר 2017

מועד אחרון: 23 בנובמבר 2017

הערות: בין תנאי הסף: למציע ותק של שנתיים לפחות בתחום תחזוקה ותמיכה בציוד מחשוב  בארבעת השנים האחרונות. למציע ניסיון קודם  במתן שירותי תחזוקה לציוד מחשוב, הכוללים התקנתם וסיוע טכני ותפעולי, בהיקף הגבוה מ- 750,000 ש”ח בשנה. זאת לפחות בשנתיים מארבעת השנים 2013, 2014, 2015 או 2016. המציע מספק שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב, נכון למועד הגשת ההצעה, לפחות ללקוח אחד בפריסה ארצית, ללקוח זה סניף בכל אחד מהאזורים (צפון, מרכז, דרום) ובכל סניף יש לפחות 1000 פריטים מתוחזקים. המציע מעסיק לפחות 12 טכנאים , מהם 4 טכנאים עם ותק של שנה לפחות אצל המציע.

מטרות השירות: תמיכה רציפה בצרכים השוטפים של עובדי המשרד, הן ברמת החומרה והן ברמת התוכנה הבסיסית, לרבות איתור ואבחון תקלות בתשתית הפסיבית. שיפור ברמת הזמינות למתן השירותים למגוון הציוד הנמצא בשימוש המשרד. הקמת מערך תמיכה לעמידה בזמני טיפול (לפתרון תקלות) קצרים עם איכות ואמינות גבוהים. הקטנת עלויות. יישום אחזקה מונעת בהתאם להוראות היצרנים. מתן דיווחים שוטפים, תקופתיים מסודרים על אופן מתן השירותים לצורך בקרה שוטפת ומעקב בפועל. זמינות שירותי כח אדם מקצועי ומיומן למתן שירותים לציוד במשרד.

אתגרים איתם נדרש משרד החינוך להתמודד ושהמערכת אמורה לפתור: ריבוי סוגי הציודים ובהיקף השירותים שנתמכים, הכוללים תחזוקת התקנים חיצוניים. שינוי מתמיד בסוג הציוד הנמצאים בשימוש המשרד. שינוי במערכי השירות הקיימים וניסיון מתמיד לשיפור השירות שהמשרד מוביל.

השירות מתוכנן לשרת את המשרד לתקופה של שש שנים לפחות. תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשנתיים. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים.

מבזקים