משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים למתן שירותי למידה ואמצעים לקיום למידה באמצעות הרשת

הגוף המפרסם: משרד החינוך/מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

נושא המכרז: מכרז היקפים משתנים למתן שירותי למידה ואמצעים לקיום למידה באמצעות הרשת

מס’ המכרז: 41/11.2017

תאריך פרסום: 8 בנובמבר 2017

מועד אחרון: 20 בדצמבר 2017

הערות: משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מוביל במערכת החינוך בישראל את הטמעת מיומנויות הלמידה הנדרשות במאה ה-21 בקרב מורים ולומדים ומעוניין לספק למנהלים, אגפים ויחידות המשרד שירותי למידה מקוונת לקידום למידה, הוראה, הערכה מקוונת, יזמות, חדשנות ומודלים לפדגוגיה דיגיטלית מיטבית.

השירותים יותאמו למסגרות שונות ולאוכלוסיות לומדים משתנות להן דרישות ייחודיות ברבדים משתנים, הדורשות התאמות ספציפיות בהוראה בתוכן ובתשתיות תוך התחשבות בצרכים שונים של לומדים ומלמדים.

במסגרת המכרז, משרד החינוך על יחידותיו השונות מעוניין לאפשר למידה בסביבת עבודה מקוונת ותכנים דיגיטליים בתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה כחלק אינטגרטיבי מסביבת ההוראה והלמידה של המורים והלומדים במערכת החינוך.

סביבת העבודה המקוונת והכלים הטכנולוגיים שבה, ישולבו במודלים שונים של הפעלה שיאפשרו גמישות למשרד בהזמנה, ביישום ובהפעלה מתוך מערכות טכנולוגיות של משרד החינוך.

הטכנולוגיות והאמצעים שיופעלו למתן שירותי למידה באמצעות הרשת  במסגרת מכרז זה, יותאמו מעת לעת להתפתחות, השתכללות והתעדכנות של הטכנולוגיות תוך עמידה בתקני המשרד כחלק משיפור מתמיד שיאפשר עדכון והתחדשות של נתיבי הלמידה המוצעים במכרז.

כל החומרים והתשתיות שיפותחו ושיופעלו במסגרת מכרז זה יעמדו בכל כללי התקינה בהתאם לחוק, בתקני משרד החינוך כפי שמתפרסמים ומתעדכנים מעת לעת באתר משרד החינוך כמפורט בענן החינוכי של משרד החינוך בדף “תקנים והנחיות טכנולוגיות כלליות עבור ספקים וגופים מפתחים” בתקן הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולתקן משרד החינוך בנושא.

■  השירות במסגרת מכרז זה מיועד לומדים שונים הפועלים במערכת חינוך הפורמלית והלא פורמלית: יחידות המשרד, מוסדות חינוך (בעלי סמל מוסד), מרכזי פסג”ה, מרכזי מחשבים של המינהל, מתי”אות ומסגרות משלימות דוגמת מתנ”סים, מרכזי פיס, מועדוניות, מוזיאונים, מרכזי מחוננים.

■ שירותי למידה ברשת – בכוונת המשרד לבחור בנושא זה עד 3 ספקים; שירותי תשתית להפעלת למידה ברשת – בכוונת המשרד לבחור בנושא זה ספק אחד בלבד; פיתוח תוכן לשירותי למידה ברשת – – בכוונת המשרד לבחור בנושא זה עד 2 ספקים.

מבזקים