משרד החינוך יתקשר בפטור ממכרז עם מרכז הידע תנודע שבמכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות לצורך מחקר מידע וייעוץ בתחום הקרינה הבלתי מייננת (בשל הצורך להעריך את השפעות חשיפת התלמידים לקרינה בלתי מייננת)

הגוף המפרסם: משרד החינוך

שם הספק: מרכז הידע תנודע שבמכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות (תל השומר)

מהות ההתקשרות: מחקר מידע וייעוץ בתחום הקרינה הבלתי מייננת (בשל הצורך להעריך את השפעות חשיפת התלמידים לקרינה בלתי מייננת)

התחלת ההתקשרות: 24 בפברואר 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

החלטה: אושר

הערות: במסגרת תוכנית התקשוב (“התאמת מערכת החינוך למאה העשרים ואחת”), יש שני מודלים של בתי-הספר משתתפים: בתי-ספר בדגם בסיסי בו הדגש הוא על המורה המתוקשב, ובתי-ספר בדגם מתקדם, בו נוסף למורה המתוקשב יש למידה באמצעי קצה [מחשבים ניידים (לפטופים)/מחשבי לוח (טבלטים)] וספרים דיגיטליים.

יישום התוכנית כרוך בפריסת תשתיות שונות בבית-הספר, ובשימוש של תלמידים באמצעי קצה. הדבר מעורר סוגיות שונות בתחומי הבריאות, כגון השפעות אפשריות של קרינה, השפעות אפשריות הנוגעות לבעיות ראייה, בעיות ארגונומיה, התמכרויות, ועוד.

על-מנת ליישם את תוכניות התקשוב באופן נכון ובטיחותי, ובהתאם לבית-הדין הגבוה לצדק (בג”ץ), נדרשים למשרד החינוך ייעוץ והנחייה שוטפים בסוגיות אלה על-ידי אנשי מקצוע, אשר בקיאים בנושאים הרלבנטיים לתוכנית התקשוב, בעלי מומחיות מיוחדת ובעלי סמכות בתחומם, המוכרים גם על-ידי משרדי הממשלה הנוספים שעשויים להיות רלבנטיים לנושאים אלו (כגון המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ומשרד המדע), ואשר פעילותם משתלבת בפעילות הוועדה הבין משרדית לענייני קרינה ובטיחות שהוקמה לצורך כך.

 

מבזקים