משרד החוץ: מכרז לאספקת מתנות וחבילות שי באמצעות אתר אינטרנט שיאפשר לעובדי המשרד לבחור את המתנות המועדפות עליהם מתוך מגוון ומבחר מתנות אפשריות

הגוף המפרסם: משרד החוץ/חטיבת פרט ורווחה

נושא המכרז: מכרז לאספקת מתנות וחבילות שי באמצעות אתר אינטרנט שיאפשר לעובדי המשרד לבחור את המתנות המועדפות עליהם מתוך מגוון ומבחר מתנות אפשריות

מס’ המכרז: 20/2018

תאריך פרסום: 23 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 31 בינואר 2019

הערות: משרד החוץ, באמצעות חטיבת פרט ורווחה, מעניק לעובדיו מתנות וחבילות שי לקראת חגים, מועדים וכד’. המשרד מעוניין לבחור ספק, המפעיל אתר אינטרנט המאפשר לכל עובד לבחור את המתנה המועדפת עליו, מתוך מגוון רחב של מתנות, בתקציב נתון וקבוע מראש. מציע המפעיל אתר אינטרנט כמפורט לעיל מוזמן להגיש את הצעתו למכרז.

הערת עורך Read IT Now: בלי כל קשר, התפרסמה באתר מינהל הרכש הממשלתי החלטה לגבי בקשה של משרד ראש הממשלה בנושא הרחבת התקשרות של המשרד עם חברת תפוזנט – פתרונות לשיווק ופרסום בע”מ לטובת רכישת שי חנוכה (שהיה) לעובדים. בפרוטוקול ישיבת וועדת המכרזים במשרד רוה”מ מיום 23.12.2018 נאמר בין היתר כי חברי וועדת המכרזים של המשרד “[…] מציינים כי בהיקף כספי כאמור, המשרד היה אמור לבצע הליך מכרזי. הוועדה הבהירה כי על המשרד להיערך לשנת העבודה 2019 ולייצר גרף פעילויות שיאפשר לו להיערך בזמן לאירועים וכי יש לשקול יצירה של תבנית מכרזית פשוטה שתאפשר יציאה מהירה למכרז תווי שי”.

מבזקים