משרד הבריאות פירסם מכרז בין משרדי לתפקיד מנהל/ת אגף בכיר (מערכות מידע)

ב- 23 באפריל 2018 בשעה 16:06 פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה את הדברים הבאים: “משרד הבריאות מפרסם היום (23.4) מכרז בין משרדי לתפקיד מנהל/ת אגף בכיר (מערכות מידע); לאחרונה דווח כי שירה לב-עמי המנמ”רית של המשרד עומדת לפרוש בתקופה הקרובה”.

ב- 21 במארס 2018 פירסמו ‘אנשים ומחשבים’ ידיעה בלעדית לפיה “משרד הבריאות מחפש מנמ”ר: שירה לב-עמי פורשת. לב עמי, שעוזבת אחרי שבע שנים, נחשבת למנמ”רית מוערכת, ומזוהה עם מהפכת הבריאות הדיגיטלית. היא מתכננת לפנות לעולם היזמות והחדשנות.  טרם פורסם מכרז למציאת מחליף”.

באתר משרד הבריאות נאמר כי “האגף למידע ומחשוב אחראי לתשתיות ומערכות המחשוב של משרד הבריאות, ומספק שירות לאלפי עובדים במאות אתרים ברחבי הארץ”. בין תחומי האחריות של האגף: “תכנון רב-שנתי של תכניות העבודה הטכנולוגיות למשרד הבריאות, ייזום, תכנון והובלת פרויקטים רוחביים ומענה לצרכי המחשוב של יחידות המשרד השונות, אחריות לתקציב המחשוב, להתקשרויות וחוזים בתחום המחשוב ולרכש רוחבי במשרד בתחום זה, סיוע ומתן חוות דעת מקצועית בפרויקטים המשיקים לתחום המחשוב ובהנחיות הניתנות למערכת הבריאות בנושאים טכנולוגיים כגון הגדרת סטנדרטים, מימשקים מקוונים בין קופות החולים למשרדי הממשלה ועוד, הגדרת סטנדרטים, פיקוח ובקרה בתחום אבטחת המידע במערכת הבריאות, פיתוח האגף, המנהלים וצוות העובדים”.​

בפרטי המכרז מצויין כי במישרה זו מועסק כיום עובד. “המכרז הבין-משרדי מיועד לעובדי מדינה שהתמנו לשירות כדין לפי חוק המינויים”. המועד האחרון להגשת מועמדויות הוא 30 באפריל 2018.

מבזקים