משרד הבריאות מפרסם מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת אגף בכיר מערכות מידע; ב- 23.4.2018 פירסם המשרד מכרז בין-משרדי לתפקיד זה

משרד הבריאות פירסם מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת אגף בכיר מערכות מידע. מועד ההגשה האחרון למועמדויות לתפקיד הוא 6 באוגוסט 2018.

יצויין כי ב- 23.4.2018 פירסם המשרד מכרז בין-משרדי לתפקיד זה.

במארס השנה דווח כי המנמ”רית של משרד הבריאות שירה לב-עמי פרשה מהתפקיד לאחר שבע שנים שמילאה אותו.

יצויין כי ב- 2 ביולי 2018 פירסם משרד הבריאות מכרז [מכרז אתגר למציאת פיתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי-החולים הגריאטריים הסיעודיים] עליו חתומה רונה קייזר, מ”מ מנהלת האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות.

מבזקים