משרד הבריאות: מכרז לקבלת שירות בניית אלגוריתם פיקוח מבוסס ניהול סיכונים עבור המשרד

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

נושא המכרז: מכרז לקבלת שירות ייעוץ ובניית אלגוריתם פיקוח מבוסס ניהול סיכונים עבור המשרד

מס’ המכרז: 82/2018

תאריך פרסום: 19 בנובמבר 2018

מועד אחרון: 27 בדצמבר 2018

הערות: שירות מזון ארצי מבסס את מערך הפיקוח והאכיפה של מזון בישראל על ניהול סיכונים. על מנת להגיע לאופטימיזציה, הולך וגדל הצורך בהרחבת הבסיס להחלטות הרבות הדרושות במסגרת הפיקוח והאכיפה על מזון בישראל וזאת על מנת להבטיח מזון בטוח לציבור בישראל.

לצורך כך שירות המזון מעוניין לפתח מתודולוגיה לניהול סיכונים המבוססת על ניתוח נתונים אמפיריים ובניית אלגוריתם הכולל מדדים להערכת סיכונים לחיזוי תקינות עתידית של מזון מקטגוריות שונות במערך הפיקוח. האלגוריתם הנ”ל יהווה בסיס לקביעת קריטריונים לפיקוח על ייצור ויבוא מזון למדינת ישראל.

מבזקים