משרד הבריאות: מכרז לקבלת שירותי Data Science עבור משרד הבריאות ובתי-החולים

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/ חטיבת רגולציה מחשוב ובריאות דיגיטלית/אגף בכיר מערכות מידע ומחשוב

נושא המכרז: מכרז לקבלת שירותי Data Science עבור משרד הבריאות ובתי-החולים

מס’ המכרז: 40-2019

מועד אחרון: 24 בנובמבר 2019

הערות: אגף בכיר מערכות מידע במשרד מבקש לקבל הצעות שירותי מדעני נתונים Data Scientists אשר ישתלבו בפעילות המחקרית אשר מבוצעת במסגרת פלטפורמת ה- Big Data תמנ”ע (תשתיות מחקר נתוני עתק) ובהמשך בפלטפורמת מחקר נוספות כגון “פסיפס”. פלטפורמת תמנ”ע הינה פלטפורמה ייעודית לשם ביצוע מחקרי נתוני עתק על גבי נתוני בריאות הנוגעים למטופלים בגופי הבריאות בארץ כגון נתונים קליניים, נתונים סוציו-דמוגרפים, נתונים אדמיניסטרטיביים ואחרים ומטרתה קידום הבריאות בארץ. הפלטפורמה זמינה לשימושם של חוקרים מגופי בריאות בארץ כגון בתי-החולים (ממשלתיים ואחרים), אקדמיה וחברות הזנק.

במסגרת המכרז יבחרו 3 ספקים זוכים לאספקת שירותי Data Scientists  ויהיו אחראים לספק מדעני נתונים עפ”י דרישת משרד הבריאות לצורך ביצוע מחקרים בנתוני עתק.

עבודתם של מדעני הנתונים תהיה נתונה לפיקוחם השוטף של מנהל מחלקת הביג דאטה, מנהלי המחקרים מטעם המשרד  וה- Chief Data Scientist של המחלקה. עבודת מדעני הנתונים מחייבת ידע וניסיון המתאימים לפעילות מחקרית בנתוני עתק ויש לשים דגש על אופי העבודה השונה במהותו מעבודת אנליסטים וסטטיסטיקאים.

כיום ניתן שירות מדעני הנתונים בהיקף חודשי של 2,000 שעות ע”י מספר חברות.

תקופת ההתקשרות הינה 3 שנים, כאשר לעורך המכרז שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות במספר תקופות של שנתיים כל אחת ובלבד שסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על 9 שנים.

רשת המשרד והמערכות המותקנות בה הן בעלות רגישות גבוהה הן מהבחינה התפעולית הן מבחינת המידע האגור בהן. יש לשמור על רמת אבטחת מידע גבוהה בעבודה עם חומרי העבודה, המסמכים, השרטוטים, חומרי הגלם, דוחות הביניים, הסיכומים, התכתובת הפנימית וכו’.

מבזקים