משרד הבריאות: מכרז לפתרונות דיגיטליים להתמודדות עם נפילות בגיל המבוגר

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/אגף המחשוב

נושא המכרז: מכרז לפתרונות דיגיטליים להתמודדות עם נפילות בגיל המבוגר

מס’ המכרז: 25-2017

תאריך פרסום: 7 בספטמבר 2017

מועד אחרון: 3 באוקטובר 2017

הערות: “נפילות בגיל המבוגר (אנשים מעל גיל 65) מהוות את אחד הגורמים העיקריים לתחלואה ולתמותה. הנפילות עלולות לגרום לירידה תפקודית, פגיעה באיכות החיים, סבל ודיכאון. כ- 30% מהאוכלוסייה המבוגרת הגרה בקהילה נופלת לפחות פעם אחת בשנה, כאשר במוסדות רפואיים ושיקומיים המצב חמור אף יותר ואירועי הנפילות עולים ל- 50%.

“משרד הבריאות רואה פוטנציאל משמעותי בשילובן של טכנולוגיות המידע והתקשורת ובקידומן במערכת הבריאות מתוך הבנה כי הן משפיעות על תחומי החיים ויכולות לייצר תשתיות לקידום מהלכים פורצי דרך בתחום הבריאות הדיגיטלית (E-health), באופן שיכול להשפיע על האופן בו ניתנים שירותי הרפואה.

“המשרד סבור כי יש ערך רב לרתימת טכנולוגיות המידע בצמצום תופעת הנפילות בגיל המבוגר, על ידי זיהוי וטיפול באוכלוסיות בסיכון לנפילה ראשונה, מתן טיפול מותאם לאוכלוסייה בסיכון גבוה, לאחר שהנפילה הראשונה התרחשה, שימוש בטכנולוגיות לשינוי התנהגות להגברת הפעילות הגופנית ושיפור התזונה בגיל המבוגר ועוד. ולכן – המשרד מעוניין לעודד שילובם פתרונות דיגיטליים שיאפשרו להתמודד עם האתגר.

“המכרז הינו מכרז עם שלב מיון מוקדם, אשר יבוצע בשני שלבים עיקריים:

+ שלב ראשון – שלב המיון המוקדם שבסופו וועדת המכרזים של המשרד תקבע קבוצת מציעים סופית, אשר תורשה להגיש הצעות בשלב השני של המכרז, לאחר שנמצא שהמציעים עמדו בתנאי סף  ובניקוד האיכות שנקבעו לשלב הראשון.

+ שלב שני – וועדת המכרזים תזמין את כל הספקים שנכללו בקבוצת המציעים הסופית להגיש את הצעתם למכרז. המשרד יבחן בשלב זה את עמידת ההצעות בתנאי סף נוספים ואמות מידה נוספות לבחינת איכות הפתרון (לרבות לגבי שלבי הזכייה השונים), בחינת הצעות המחיר ומרכיבי בחינה נוספים אותם תקבע ועדת המכרזים לאחר היכרות עם ההצעות שיוגשו בשלב הראשון”.

תוקף ההתקשרות יהיה ארבע שנים. משרד הבריאות רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות ל- 11 תקופות נוספות, כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנה בכל פעם, וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני, לפני תום תקופת ההתקשרות. סך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על חמש עשרה שנים.

מבזקים