משרד הבריאות: מכרז למידע משלים לתהליכי בריאות לאומיים/נתונים תפעוליים בארגוני הבריאות למשרד הבריאות בישראל

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב

נושא המכרז: מכרז למידע משלים לתהליכי בריאות לאומיים/נתונים תפעוליים בארגוני הבריאות למשרד הבריאות בישראל

מס’ המכרז: 47/2017

תאריך פרסום: 29 באוקטובר 2017

מועד אחרון: 19 בנובמבר 2017

הערות: שירה לב עמי מנהלת אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות כותבת במכרז כי “כיום ישנן מערכות שונות במערכת הבריאות המאפשרות ניהול של המידע הקליני והאדמיניסטרטיבי אודות המטופל, אולם במקרים רבים ישנו מידע שאינו נאסף או מנוהל בצורה ממוחשבת אלא נאסף ונשמר באמצעות ניירת.

“על-מנת לאפשר לגורמים השונים במערכת הבריאות לאסוף ולנהל מידע חדש אודות המטופל בנוחות ובקלות ללא פיתוחים בתיק הקליני/אדמיניסטרטיבי נדרש פיתרון כולל להזנת מידע בנקודות הקצה, אשר יאפשר הקמה ללא פיתוח של טופס חדש לקליטת נתונים אודות המטופל, איסוף, שמירה, צפייה וניהול המידע כמו גם העברת המידע באמצעות ממשקים למערכות נוספות”.

משרד הבריאות מבקש לקבל הצעות לפיתרון כולל לאיסוף וניהול מידע משלים לתהליכי בריאות לאומיים/נתונים תפעוליים בארגוני הבריאות. על הפיתרון המבוקש לתת מענה לצורכי המזמין כמפורט בדרישות מכרז זה, באמצעות ספק ישראלי או ספק מחו”ל שיש לו נציגות בארץ ושיש לו יכולות טכניות לתמיכה וייעוץ לפיתרון.

מבזקים