משרד הבריאות: מכרז להקמת מערכת בינה עסקית (BI) לבתי-החולים הממשלתיים

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

נושא המכרז: מכרז להקמת מערכת בינה עסקית (BI) לבתי-החולים הממשלתיים

מס’ המכרז: מ-40-2012

תאריך פרסום: 24 במאי 2012

מועד אחרון: 21 ביוני 2012

הערות: משרד הבריאות/אגף המחשוב מבקש לקבל הצעות להקמת מערכת בינה עסקית (BI) עבור בתי החולים הממשלתיים בהם טרם מומשה מערכת דומה. המערכת הנדרשת תשמש ככלי עזר להנהלת בתי החולים ומקבלי ההחלטות לצורך קבלת תמונת מצב כוללת על פעילות בית החולים בחתכים שונים וכאמצעי מדידה לתפעול יעיל ואופטימלי של בית החולים. המשתמשים העיקריים יהיו: הנהלות בתי החולים הממשלתיים על בעלי התפקידים השונים, מקבלי החלטות בדרגים שונים ואנליסטים בתחומים שונים ההתקשרות במכרז תהא מול אגף המחשוב והנה לתקופה של 5 שנים עם אפשרות להארכה עד שבע שנים נוספות.

למשרד הבריאות 11 בתי חולים כלליים. המכרז מתייחס להקמת מערכת BI עבור 7 בתי חולים ממשלתיים כללים, הכוללים את: זיו, פוריה, נהריה, הלל יפה, וולפסון, אסף הרופא וברזילי. בתי חולים שיש ברשותם מערכת BI הינם שיבא, איכילוב, רמב”ם ובני-ציון. המשרד שומר לעצמו הזכות להרחיב את השימוש במערכת הנדונה לבתי חולים ממשלתיים נוספים לפי הצורך (למשל בתיה”ח הגריאטריים והפסיכיאטריים).

יצוין שבטווח הארוך מתוכננת מערכת BI מקיפה במסגרת פרויקט נמ”ר-מזור, כך שמדובר במענה ביניים למספר שנים. המערכת שתקום תספק שירותי BI באופן זמני למשך כ- 5 שנים, עד להקמתה של מערכת BI מקיפה המתוכננת לטווח הארוך במסגרת פרויקט נמ”ר-מזור של משרד הבריאות.

המערכת שתוקם תכלול עולמות מידע שונים אשר יספקו למשתמשים כלים להצגה ולניתוח של מידע עסקי ברמות שונות עבור יחידות הארגון וכן כלים לניתוח מגמות בתחומים שונים של פעילות ביה”ח. מטרת הפרויקט הנה הקמת מערכת שתותקן בכלל בתיה”ח הממשלתיים.

המערכת שתוקם תתממשק למערכות השונות הקיימות בבתיה”ח הממשלתיים לצורך איסוף וריכוז נתונים. המידע שייאסף ישמש לבניית “עולמות מידע” דומים בכלל בתיה”ח.

הממשקים שיפותחו מול מערכות שונות בבתיה”ח יהיו דומים ככל האפשר בכלל בתיה”ח. למערכת ה- BI נדרשת יכולת התממשקות עם מערכות תפעוליות המשמשות את בתיה”ח. ממשקים למערכות חיצוניות: המערכת תשאב נתונים ממערכות חיצוניות הפועלות בבתיה”ח. בי”ח יהיה אחראי על אספקת המידע מהמערכות הללו באחת משתי הצורות הבאות: קבצים שטוחים; טבלאות DB שהועתקו לסביבה נפרדת מסביבת הייצור. הספק יהיה אחראי לקליטת הנתונים ובניתם של עולמות המידע ע”ג תשתית DWH.

רשימת המערכות החיצוניות:

מערכת נמ”ר – מערכת ניהול מרכזים רפואיים, מערכת הליבה לניהול בתי החולים הממשלתיים. המערכת מבוססת על פתרון למגזר הרפואי של חברת SAP וכוללת את המודולים המרכזיים הבאים: ניהול חולים, ניהול חדרי ניתוח, ניהול הדמיה, ניהול מעבדות.

מערכת “אביב” או מערכת אחרת שבשימוש ביה”ח – מערכת לניהול מערך הכספים בבתיה”ח וכוללת בן השאר: הנהלת חשבונות, גבייה, קופה, תזרים מזומנים ודוחות בחתכי מידע שונים.

מערכת “תפנית” או מערכת אחרת שבשימוש ביה”ח – מערכת לניהול לוגיסטי שהותאמה לבתיה”ח. המערכת כוללת בין השאר: ניהול מלאי ומחסנים, ניהול רפואי, ניהול בתי מרקחת, ניהול סטריליזציה, ניהול מערך הרכש ועוד.

מערכת “מלם שכר” או מערכת אחרת שבשימוש ביה”ח – מערכת שכר לניהול נתוני העובדים, קליטת דיווחי נוכחות והכנת משכורות.

במסגרת הפרויקט יש להקפיד שלאחר השלמת מימוש המערכת עבור בי”ח ראשון היא תתוקן ביתר בתיה”ח בהליך מזורז ומבלי שתכולת הפרויקט תורחב לעולמות מידע נוספים או לפונקציונאליות חדשה. כל זאת במטרה לנהל גרסה אחת של המערכת שתותקן בבי”ח השונים תוך ביצוע מינימום התאמות (התאמות שאינן מצריכות פיתוח קוד).

סיכוני אבטחת מידע (במ”ם): חשיפת מידע אישי, משכורות וכדומה של עובדי ביה”ח. חשיפת מידע רפואי אישי של חולים. חשיפת מידע עסקי של בי”ח. שיבוש/השבתה/פגיעה בפעילות שוטפת של הנהלת בתי-החולים.

ניסיון המציע: ניסיון בהקמת מערכת BI לבית חולים אחד לפחות בישראל הפועלת מזה שנתיים או יותר.

ב- 10 במאי 2012 פירסם משרד הבריאות מכרז להקמת מאגר ספקים למתן שירותים בתחום בינה עסקית (BI).

מבזקים