משרד הבריאות: מכרז להקמת מאגר ספקים למתן שירותים בתחום בינה עסקית (BI)

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/ האגף לשירותי מידע והמחשוב

נושא המכרז: מכרז להקמת מאגר ספקים למתן שירותים בתחום בינה עסקית (BI)

מס’ המכרז: מ-37/2012

תאריך פרסום: 10 במאי 2012

מועד אחרון: 4 ביוני 2012

הערות: במשרד הבריאות קיים מחסן נתונים ומאגרי מידע נוספים מבוססי תשתיות מיקרוסופט, הכוללים מידע על מטופלים במערכת הבריאות ומאפיינים של מערכת הבריאות ובכלל זה מידע היסטורי של שנים רבות. המשרד מעוניין לרכוש שירותי אפיון ופיתוח רכיבים במחסן הנתונים של המשרד ובמאגרי מידע נוספים שלו, כולל אפיון מפורט, טעינת נתונים, טיוב נתונים, מידול קוביות והצגת המידע לתחקור ודו”חות מנהלים, לפי צרכי המשרד.

לצורך כך, מעוניין המשרד להקים במסגרת מכרז זה מאגר של ספקים העומדים בדרישות הסף והאיכות של המשרד ומסוגלים לספק את השירותים נשוא מכרז זה. הספקים הזוכים ייכללו ברשימת ספקים מטעם המשרד, מתוכם יבחר המשרד, בהתאם לפנייתו ולאחר קיומו של הליך תחרותי, ספק לביצוע חבילות שירותים שונות לפי צרכי המשרד. במסגרת השירותים נשוא מכרז זה, עשויים להיכלל בין היתר: הקמת מחסן נתונים ו/או שימוש במחסן נתונים קיים בשילוב רכיבי תחקור; מתן כלים טכנולוגיים לתחקור מאגרי מידע והצגתם בפני חוקרים ומנהלים עם או ללא הקמת מחסן נתונים; איפיון טכנולוגי מפורט לאופן המימוש המומלץ של רכיבי המערכת; מימוש (יישום ופיתוח) מערכת או רכיב, כולל טעינת נתונים, טיוב נתונים, מידול קוביות, הצגת המידע לתחקור ודו”חות מנהלים; הטמעה והדרכה למשתמשים; תמיכה טכנית בפלטפורמה זו; בניית והעברת קורסים למפתחים/מיישמים/מטמיעים/תומכים בפלטפורמה זו; שירותי ניהול פרוייקט/ייעוץ וליווי בתחום זה; שירותים רלוונטיים נוספים על פי צרכי המשרד.

תנאי סף – ניסיון מקצועי והסמכות: המציע צריך להיות שותף זהב של מיקרוסופט בתחום ה-BI; רמת שותפות “MPN Gold Partner”, התמחות “Business Intelligence”.

מבזקים