משרד הבריאות: מכרז להפצת מסרונים SMS והודעות קוליות

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/חטיבת רגולציה מחשוב ובריאות דיגיטלית/אגף בכיר מערכות מידע ומחשוב

נושא המכרז: מכרז להפצת מסרונים SMS והודעות קוליות

מס’ המכרז: 5-2019

תאריך פרסום: 10 ביוני 2019

מועד אחרון: 8 ביולי 2019

הערות: אגף בכיר מערכות מידע במשרד הבריאות מבקשת לקבל המעות עבור רכישת מסרונים והודעות קוליות לשם הפצה לטלפונים ניידים בישראל.

“מאז פריצת הטלפונים הניידים והחכמים למרחב הציבורי והאישי, מתחוללת מהפכה תקשורתית של ממש המשפיעה על הרגלי שמירת הקשר בין נותן שירות למקבלו. משרד הבריאות אף הוא מקיים מגוון פעילויות המצריכות שמירה על קשר עם האזרח ומתאים עצמו למגוון טכנולוגיות התקשורת הקיימות לשם שימור הקשר לטובת האזרח. אחת מהטכנולוגיות הללו, בהן עושה משרד הבריאות שימוש זה מכבר, הינה מערכת דיוור באמצעות מסרונים, המהווה אמצעי אשר הינו בגדר סטנדרט מחייב.

“מערכות דיוור באמצעות מסרונים, תאפשר למשרד להמשיך ולבצע מגוון פעולות אל מול האזרח, לרבות אך לא רק – תזכור בדבר מועד תור שנקבע לקבל שירות, משלוח עדכונים אודות שירותים חדשים ואירועים מיוחדים, משלוח הודעות בדבר שינויים והקניית היכולת למעקב אחר סטטוס בקשות ומתן משוב.

“על הפיתרון המוצע לתת מענה לצרכי המזמין כמפורט בדרישות מכרז זה, באמצעות ספק ישראלי או ספק מחו”ל לו נציגות בארץ, בעל יכולות טכניות מקומיות לתמיכה וייעוץ לפיתרון”.

יעדים ומטרות: עדכונים אודות שירותים חדשים. תזכור למועד תור שנקבע לקבל שירות. שינויים. אירועים מיוחדים. סטטוס בקשות. קבלת משוב. יעדים נוספים בתחומי המכרז כפי שיוגדרו על ידי הגורם המקצועי באגף למערכות מידע ומחשוב.

* תקופת ההתקשרות הראשונה הינה בת 5 שנים, עם אופציה של המזמין להארכתה ל-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, עד לכדי סך כולל של 8 שנים.

מבזקים