משרד הבריאות: מכרז להעברת הכשרות ביישומי Office לעובדי משרד הבריאות

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

נושא המכרז: מכרז להעברת הכשרות ביישומי Office לעובדי משרד הבריאות

מס’ המכרז: 74/2017

תאריך פרסום: 1 באוקטובר 2017

מועד אחרון: 15 בנובמבר 2017

הערות: המשרד מעוניין כי הספק הזוכה יעביר באמצעות מרצים מטעמו, הכשרות ביישומי האופיס השונים, כדוגמת Access, Word, Excel, PowerPoint וכדומה, כאשר המשרד צופה כי עיקר ההכשרות יהיו ביישום האקסל.

המשרד מעוניין כי הספק הזוכה יעמיד מרצים העומדים בדרישות מכרז זה לביצוע ההכשרות במרכז ההדרכה של המשרד, כאשר ייתכנו מקרים בהם הספק יתבקש להעביר הכשרות חד יומיות, הכשרות אישיות או הכשרות במתקניו, הכל בהתאם לצרכי המשרד ושיקול דעתו.

המשרד צופה כי יתקיימו כארבע  הכשרות בשנה בתחום יישומי ה”אופיס”. כל הכשרה המועברת לעובדי המשרד תהיה בהיקף של 42 שעות לימוד, שיורכבו משבעה מפגשים בני שש שעות. ההכשרות יתקיימו בעיקר במרכז ההדרכה הארצי של המשרד בתל השומר. בכל הכשרה ישתתפו כעשרים עובדים.

תקופת ההתקשרות הינה שנה מיום קבלת ההודעה על זכייה. למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד ארבע תקופות בנות שנה כל אחת, ובסך הכל – חמש שנים.

מבזקים