משרד הבריאות: מכרז לבינה עסקית BI

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב

נושא המכרז: מכרז לבינה עסקית BI

מס’ המכרז: 37/2017

תאריך פרסום: 27 ביוני 2017

מועד אחרון: 23 באוגוסט 2017

הערות: במשרד קיים מחסן נתונים ומאגרי מידע נוספים מבוססי תשתיות מייקרוסופט, הכוללים מידע על מטופלים במערכת הבריאות ומאפיינים של מע’ הבריאות ובכלל זה מידע היסטורי של שנים רבות.

המשרד מעוניין לרכוש שירותים לייעוץ, המשך תכנון, ליווי, יישום, פיתוח ותחזוקת מערכות אלה ומערכות עתידיות נוספות בפלטפורמות הנ”ל לפי צרכי המשרד.

המשרד מעוניין לרכוש שירותי איפיון ופיתוח רכיבים במחסן הנתונים של המשרד ובמאגרי מידע נוספים שלו, כולל איפיון מפורט, טעינת נתונים, טיוב נתונים, מידול קוביות והצגת המידע לתחקור ודו”חות מנהלים, לפי צרכי המשרד. במסגרת מכרז זה, יוקמו שלושה אשכולות: אשכול ספקי Microsoft BI. אשכול לספקים המתמחים בכלים של TALEND. אשכול לספקים המתמחים בכלים של SAS.

מכרז זה הינו מכרז מסגרת. ספקים שיעמדו בתנאי המכרז יחתמו על הסכם התקשרות עם המזמין ויכללו ברשימת ספקי מכרז המסגרת. זהות הספק ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של טובין,  עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם המסגרת ולאחר קיומו של הליך תחרותי. על אף העובדה כי הספקים אשר יעמדו בתנאי מכרז זה ייכללו ברשימת ספקי מכרז המסגרת, אין בהוראות ההסכם שיכרת אם יכרת, או מכרז זה בכדי לחייב המזמין בהוצאת הזמנה של טובין, עבודה או שירותים לביצוע הזמנות, בהיקף כלשהו,  מהספקים הזוכים.

מבזקים