משרד הבריאות: מכרז אתגר למציאת פיתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי-החולים הגריאטריים הסיעודיים

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב

נושא המכרז: מכרז אתגר למציאת פיתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי-החולים הגריאטריים הסיעודיים

מס’ המכרז: 85-2018

תאריך פרסום: 8 ביולי 2018

מועד אחרון: 12 באוגוסט 2018

הערות: הזדקנות האוכלוסייה מהווה אתגר משמעותי עבור מערכת הבריאות בארץ, כאשר מספר הקשישים בארץ צפוי להכפיל את עצמו עד 2035. גיל הזקנה לרוב מאופיין בירידה בתפקוד הפיזי והקוגניטיבי, ובתחלואה כרונית. כתוצאה מכך, מערכת הבריאות מתמודדת היום עם עלייה במספר המטופלים הסיעודיים ובצורך הגובר לטיפול מתמשך בין אם בקהילה או במוסדות גריאטריים.

איכות הטיפול הרפואי הניתן בבתי-החולים הגריאטריים הסיעודיים מורכב ממספר פרמטרים, לאו דווקא תלויים זה בזה, כגון: איכות הטיפול הרפואי, איכות הטיפול הסיעודי, אופן מתן הטיפול, תהליכי העבודה, איכות עבודת הצוות הרב מקצועי, סנכרון בין חברי הצוות המטפל, אמצעים לשיפור המוטיבציה של הצוות המטפל, היכולת לשלב מטופלים ובני משפחותיהם בתהליך ועוד. לשם כך, נדרש פיתוח כלים ושיטות חדשים העונים על צרכי הצוות המטפל, המטופל עצמו ובני משפחתו.

קידום שירותים סיעודיים לגיל המבוגר ושיפור איכות הטיפול והשירות במוסדות לאשפוז ממושך הוא בעל חשיבות רבה עבור משרד הבריאות. מכרז זה מעוניין לבחון פתרונות לשיפור איכות הטיפול הניתן למטופלים גריאטריים סיעודיים ולטיוב חווית המטפל המטופל, ובני משפחתו.

משרד הבריאות רואה פוטנציאל משמעותי בשילובן של טכנולוגיות המידע והתקשורת ובקידומן במערכת הבריאות מתוך הבנה כי הן משפיעות על תחומי החיים ויכולות לייצר תשתיות לקידום מהלכים פורצי דרך בתחום הבריאות הדיגיטלית (E-health), באופן שיכול להשפיע על האופן בו ניתנים שירותי הרפואה. המשרד מעריך כי קיימת קשת רחבה של פתרונות דיגיטליים, אשר יכולים לסייע לשיפור איכות הטיפול בבתי-החולים הגריאטריים הסיעודיים, ולכן – המשרד מעוניין לעודד שילובם של פתרונות דיגיטליים שיאפשרו להתמודד עם האתגר, ביניהם כלים להעצמת המטפלים והמטופלים, גישור על פערי שפה ותקשורת, שקיפות הטיפול ומצב המטופל למטפל למטופל ולמשפחת המטופל, סיוע בעבודת המטפל ועוד.

מכרז זה הינו “מכרז אתגר”. מכרזי אתגר הם מכרזים המבקשים למצוא פתרונות מבוססי כלים דיגיטליים להתמודדות עם אתגרי מערכת הבריאות. המכרזים מתמקדים בהצגת הבעיה תוך הימנעות מהגדרה מוקדמת של הפתרון הנדרש ומאפייניו, וזאת במטרה לאפשר לרעיונות רבים, חדשניים, גם כאלה שמקורם בעולמות תוכן שונים, להשתלב במערכת הבריאות.

המכרז כולל הליך מיון מוקדם, אשר יבוצע בשני שלבים עיקריים:

שלב ראשון – השלב הנוכחי במרכז – שלב המיון המוקדם, במסגרתו יוגשו הצעות לפתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי-החולים הגריאטריים הסיעודיים. בסיום שלב זה, לאחר בדיקה כי המציעים עמדו בתנאי סף ובניקוד איכות שנקבעו לשלב הראשון, וועדת המכרזים של המשרד תקבע קבוצת מציעים סופית, אשר תורשה להגיש הצעות בשלב השני של המכרז.

שלב שני – וועדת המכרזים תזמין את כל הספקים שנכללו בקבוצת המציעים הסופית להגיש את הצעתם למכרז. בשלב זה המשרד יבחן את עמידת ההצעות בתנאי סף נוספים ואמות מידה נוספות לבחינת איכות הפתרון (לרבות לגבי שלבי הפרישה השונים במערכת הבריאות). לשלב זה יהיו מסמכי מכרז חדשים, עם כלל הדרישות מהמציעים, כולל כאלו שלא מופיעות במסמכי השלב הראשון. הפתרונות שיזכו בשלב זה ייבחנו באמצעות פיילוט להוכחת היתכנותו, במהלכו ייושם הפתרון בפועל בארגון בריאות ותיבחן השפעתו. לגבי ההצעות שיעברו בהצלחה את שלב הוכחת ההיתכנות, משרד הבריאות ייבחן, באופן בלתי תלוי וביחס לכל פתרון בנפרד, את המשמעויות והאפשרויות לפרישת הפתרון במערכת הבריאות כולה.

משרד הבריאות רואה חשיבות רבה באימוץ והתאמת פתרונות דיגיטליים מגוונים במערכת הבריאות. על כן, לאחר בחינת הפתרונות שיוגשו בשלב המיון המוקדם, יתכן והמשרד יגדיר מספר אשכולות הגשה, בהתאם להיקף הטיפול באתגר, אופי הפתרון, התאמה גם לחולים סיעודיים בקהילה וכדומה.

■ על המכרז חתומה רונה קייזר מ”מ מנהלת האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב, משרד הבריאות (בעקבות פרישתה של שירה לב-עמי, המנמ”רית הקודמת של המשרד).

מבזקים