משרד הבריאות מבקש להסב נתונים ממערכת “תפנית” לניהול לוגיסטי למערכת ה- SAP (מזור)

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

תקנה: 3 (29)

שם הספק: מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות

מהות ההתקשרות: הסבת נתונים ממערכת “תפנית” לניהול לוגיסטי למערכת ה- SAP (מזור)

התחלת ההתקשרות: 17 במאי 2015; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2018

החלטה: טרום החלטת הועדה, פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: שירה לב-עמי  ראש בריאות דיגיטלית ומחשוב משרד הבריאות כותבת בבקשת הפטור ממכרז כי חברת מטריקס הינה היצרן והספק הבלעדי של מערכת “תפנית” לניהול לוגיסטי בבתי-החולים הממשלתיים הכלליים. תוכנה זו פועלת בשישה בתי-החולים הבאים: ברזילי (אשקלון), וולפסון (חולון), זיו (צפת), פוריה (טבריה), אסף הרופא (צריפין) והלל יפה (חדרה).

במסגרת פרויקט “מזור” למחשוב בתי-החולים הממשלתיים, קיים צורך להסב נתונים ממערכת “תפנית” למערכת ה-SAP (מזור). חברת מטריקס, בתור היצרן ובעלת הידע וזכויות היוצרים, הינה הגוף היחידי המסוגל לכתוב את התוכנה הנדרשת לשליפת הנתונים הנדרשים מתוך מערכת “תפנית”.

לצורך כך נדרש לרכוש מחברת מטריקס “בנק שעות” של 500 שעות, לפי 250 ₪ לשעה, לא כולל מע”מ, עד לסיום פריסת מערכת “מזור” בבתי החולים.

מבזקים