משרד הבריאות מבקש לאפשר תצוגה בזמן אמת של זמני ההגעה המתחשבת במרחק בין הנקודה בה נמצא המשתמש לבין המלר”דים (מחלקות לרפואה דחופה) וכן במצב התנועה

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

תקנה: 3 (29)

שם הספק: GoGis  בע”מ

מהות ההתקשרות: במסגרת פרויקט המלר”דים (מחלקות לרפואה דחופה) המתבצע במשרד הבריאות מפותחת אפליקציה המאפשרת לציבור לקבל מידע על זמני ההגעה לבתי-החולים בסביבתם. משרד הבריאות מבקש לרכוש רישיון לשימוש ב- API של Google Maps על-מנת לאפשר תצוגה בזמן אמת של זמני ההגעה המתחשבת במרחק בין הנקודה בה נמצא המשתמש לבין המלר”דים וכן במצב התנועה.

התחלת ההתקשרות: 1 בדצמבר 2017; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: לדברי אמיר גלבוע מנהל הפרוייקט, המשרד בדק אם ישנם ספקים אחרים המסוגלים לספק את השירות, ומצא שמאז רכישתה של חברת Waze Mobile ע”י Google היא אינה מספקת API. חברות אחרות (דוגמת מפה ו- iGo) מסוגלות לספק מפות סטטיות, אך אין ביכולתן לספק מידע בדבר התנועה בפועל בזמן אמת ועל כן אינן מתאימות לדרישות המשרד.

מבזקים