משרד הבריאות: בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור מוצרים וכלים לניהול בקשות של גורמים (מחוץ למשרד הבריאות) – למשרד הבריאות

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/אגף המחשוב

נושא המכרז: בקשה לקבלת מידע  (RFI) עבור מוצרים וכלים לניהול בקשות של גורמים (מחוץ למשרד הבריאות) – למשרד הבריאות

מס’ המכרז: 72-2018

תאריך פרסום: 8 ביולי 2018

מועד אחרון: 1 באוגוסט 2018

הערות: משרד הבריאות בתוקף בהיותו רשות רגולטורית מפעיל סוגים שונים של תהליכי אישור ומתן רישיון למוצרים הכפופים לתקנות וחוקים כגון: תרופות, תכשירים, אביזרי רפואיים וכיוצ”ב.

משרד הבריאות  מעונין לקבל מידע אודות פיתרונות תוכנה ושירותים המסוגלים לתמוך בכל תהליך הגשת הבקשה. בתוך מגוון הפיתרונות אשר המשרד מעונין לקבל מידע אודותיהם נדרש:

  1. פיתרון לשליחת הבקשות ועדכונים לגורמים מחוץ לארגון ומתוך הארגון אליהם חזרה בצורה בטוחה וידידותית.
  2. פיתרון לתקינות הבקשות שהגיעו, הצגתן ועריכתן בהתאם לתקנים בינלאומיים, לרבות פורמט Electronic Common Technical Document, eCTD.
  3. ארכוב הבקשות והצרופות שהגיעו במסגרת הבקשה ושליפתן ע”י מבקשי הבקשות וגורמים מחוץ למשרד, בצורה נוחה ובטוחה.

מבזקים