משרד הבריאות: בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור הקמת מאגר דגימות לאומי במסגרת מיזם פסיפס

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

נושא המכרז: בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור הקמת מאגר דגימות לאומי במסגרת מיזם פסיפס

מס’ המכרז: 24/2019

תאריך פרסום: 26 במארס 2019

מועד אחרון: 30 באפריל 2019

הערות: בהודעת המשרד נאמר כי במרץ 2018 קיבלה ממשלת ישראל החלטה שמספרה 3709 לקדם בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה של מדינת ישראל כאשר פסיפס מהווה מרכיב משמעותי במסגרת ההחלטה.

מיזם פסיפס הינו הקמת מאגר רקמות (ביו-בנק) ומאגר מידע לאומי לקידום מחקרים בתחום הרפואה המותאמת אישית במדינת ישראל. לשם הקמתו חברו יחד למשרד הבריאות חמישה ארגונים נוספים: הרשות לחדשנות, הוועדה לתקצוב ולתכנון של המועצה להשכלה גבוהה, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר ומפא”ת.

כחלק מהיות משרד הבריאות שותף למיזם, המשרד מעונין לקבל מידע אודות הקמת מאגר דגימות לאומי.

בתוך מגוון המרכיבים של מאגר הדגימות אשר המשרד מעונין לקבל מידע אודותיהם נמצאים: סוגי התהליכים השונים (תהליכי עבודה ורגולציה); המלצות לסוגי הבדיקות; המתקנים, הציוד והמערכות הנדרשים (כולל מערכות המידע); שינוע דגימות; הנגשת המידע לחוקרים; אבטחת איכות ואבטחת מידע; תכנון ותקציב; פתרון דילמות אתיות ועוד.

מבזקים