משרד הבינוי והשיכון: מכרז להספקת שירותי מיקור חוץ של תפעול ותחזוקת תשתיות מחשוב מרכזיות וציוד קצה בפריסה ארצית

הגוף המפרסם: משרד הבינוי והשיכון

נושא המכרז: מכרז להספקת שירותי מיקור חוץ של תפעול ותחזוקת תשתיות מחשוב מרכזיות וציוד קצה בפריסה ארצית

מס’ המכרז: 101/2018

תאריך פרסום:  16 במאי 2018

מועד אחרון: 28 ביוני 2018

הערות: המשרד מקבל שירותי מיקור חוץ מלאים מזה כשניים עשר שנים מספק חיצוני, חב’ IBM. בתקופה הקרובה יפוג תוקף ההתקשרות עם הספק הנוכחי ומכיוון שכך נערך המשרד להתקשרות חדשה עם ספק במתכונת דומה להתקשרות הקיימת. יחד עם זאת, ההתקשרות החדשה כוללת שינויים ועדכונים הנובעים מהצרכים העדכניים של המשרד, כמו גם מהפקת לקחים שערך המשרד מההתקשרות הקודמת.

משרד הבינוי והשיכון מזמין הצעות לתפעול ותחזוקה במתכונת מיקור חוץ של מערך התשתיות המרכזיות וציוד הקצה בכל אתרי המשרד, ובכלל זה מרכז המחשבים (DC), אתר הגיבוי (DR), מערך ניטור ושו”ב, מערך אבטחת מידע, מערך תקשורת רחבה ומקומית, ציוד קצה, הפעלה (NOC ו- SOC), תמיכה במשתמשים (מוקד וטכנאים) ותמיכה תשתיתית במערך הפיתוח של המשרד. מובהר כי תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערך הפיתוח אינו חלק מדרישות המכרז.

המשתמשים העושים שימוש במערכות המשרד ובתשתיות המחשוב של המשרד ברובם עובדי המשרד הפרוסים באתרי המשרד ברחבי הארץ וחלקם משתמשים שאינם עובדי במשרד להם נתנה הרשאה לעשות שימוש במערכות המשרד ובתשתיות המחשוב של המשרד (לדוגמה: עובדי חברות משכנות כמו עמידר, יועצים של המשרד וכדו’).

תקופת ההתקשרות הראשונית היא חמש שנים החל מיום חתימת ההסכם. למשרד שמורה הזכות להאריך את משך ההתקשרות לפי שיקול דעתו בתקופות נוספות ועד ל-15 שנים נוספות של מימוש אופציה במצטבר ובסך הכל עד 20 שנות ההתקשרות. מובהר כי המשרד אינו חייב לממש את זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות, כולה או חלקה ומימוש זכות זו ייעשה בכפוף למדיניות המשרד, צרכי המשרד ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

מובהר כי למשרד שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות אם וכאשר תקים ממשלת ישראל ענן ממשלתי שירכז את תפעול ותחזוקת התשתיות במשרדי הממשלה. בתוך כ- 3 שנים מתכננת הממשלה להקים ענן שישרת את משרדי הממשלה, לכשיוקם הענן הממשלתי עשוי המשרד לבחור ולקבל שירותים במסגרת זו, דבר אשר ישנה את מהות ההתקשרות עם ספק מיקור החוץ. לפיכך, על מנת להקנות גמישות למשרד מחד, ולא לפגוע בספק מאידך, הוחלט כי אופק הזמן של ההתקשרות נשוא מכרז זה, יהיה כאמור לגבי תקופת ההתקשרות הראשונה).

מבזקים