משרד האוצר, בנק ישראל והרגולטורים הפיננסיים קיימו לראשונה תרגיל רחב היקף הבוחן את היכולת לשמר רציפות תפקודית של המערכת הפיננסית בחירום

משרד האוצר, בנק ישראל והרגולטורים הפיננסיים קיימו היום (19.2.2019) לראשונה תרגיל רחב היקף הבוחן את היכולת לשמר רציפות תפקודית של המערכת הפיננסית בחירום. התרחיש כלל מתקפת סייבר עולמית שדימתה פגיעה במערכות הפיננסיות בישראל במקביל להסלמה ביטחונית בדרום הארץ. הגופים המתורגלים עבדו בשיתוף פעולה וקיימו הערכות מצב המדמות את התנהלותם בחירום.

התרגיל התקיים בהובלת מנכ”ל משרד האוצר שי באב”ד והשתתפו בו גם סגן שר האוצר יצחק כהן, מנכ”ל בנק ישראל חזי כאלו, ראש רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון משה ברקת, המפקחת על הבנקים חדווה בר, ראש רשות ניירות ערך ענת גואטה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר שאול מרידור והנהלות משרד האוצר ובנק ישראל. עוד נוכחו בתרגיל, רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, רשות ניירות ערך, משטרת ישראל (מ”י), פרקליטות המדינה, הצנזור הראשי, רשות החירום הלאומית (רח”ל), המועצה לביטחון לאומי (מל”ל) ונציגות של גופים פיננסים ושרשרת האספקה הפיננסית.

בתרחיש הייחוס שולבו התרחשויות חוצות מגזרים מעולם הסייבר שהתרחשו במקביל למבצע צבאי ולהסלמה במצב הביטחוני ברצועת עזה. תרחיש זה תוכנן במטרה לתרגל את המערכת הפיננסית כולה, ואת העומדים בראשה בפרט, באירועי קיצון מסוג זה, על מנת להעלות את מוכנות המערכת כולה למצבים דומים. במהלך התרגיל למדו הגופים את הפערים שעלו ובעתיד יפיקו לקחים מערכתיים ויגובשו המלצות לתוכנית עבודה בטווח המיידי להמשך הדרך, בכדי לחזק את החוסן המערכת הפיננסית בישראל.

מבזקים