משרד האוצר/החשב הכללי/מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקת

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשב הכללי/מינהל הרכש הממשלתי

נושא המכרז: מכרז לאספקת מוצרי צילום ומולטימדיה למשרדי הממשלה וליחידות הסמך

מס’ המכרז: 20-2012

תאריך פרסום: 5 בינואר 2012

מועד אחרון: 14 בפברואר 2012

מבזקים