מרכז מחקר לאומי של המשטרה ליישומי קרימינולוגיה חישובית וסייבר מתקדמים באוני’ בן-גוריון: עדיין מתקיים מו”מ להסכם בין הצדדים

ב- 23 בספטמבר 2016 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה “מ”י מבקשת להקים בשת”פ עם אוני’ בן גוריון את “מרכז מחקר לאומי בנגב ליישומי קרימינולוגיה חישובית וסייבר מתקדם לתמיכה בחוק ואכיפתו“.

ציינתי באותה ידיעה כי ההיקף הכספי המבוקש להתקשרות הוא 20 מיליון ₪, התחלת ההתקשרות היא  22 בספטמבר 2016 וסיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2020.

בין היתר כתבתי כי בבקשת הפטור ממכרז שהוגשה ע”י המטה הארצי (מטא”ר)/האגף לחקירות ולמודיעין נאמר ש”ההתפתחות הטכנולוגית המהירה שאנו עדים לה בשנים האחרונות מחייבת היערכות מתאימה מצד הרשויות הציבוריות בתחום הביטחון והאכיפה על-מנת לעמוד מחד גיסא בקצב השינויים המאתגרים ומאידך גיסא לפעול ביעילות ובאפקטיביות מירבית לצורך פיתוח ושימור הידע הנדרש.

“צורכי השעה והאיומים של העולם המודרני מחייבים את משטרת ישראל להיערכות מתאימה, לצורך מילוי תפקידה על-פי חוק והתמודדות עם הפשיעה המתוחכמת המנצלת את ההתפתחויות הטכנולוגיות למטרותיה. על-מנת לטייב את המענה האכיפתי נשענת המשטרה על שיתופי פעולה משמעותיים עם גופי ביטחון ואכיפה מקבילים ועם מוסדות אקדמיים בעלי ידע וניסיון קודמים בתחום.

“בשל כך גדל בשנים האחרונות הצורך של משטרת ישראל בפיתוח מומחיות וידע בתחום הסייבר וטכנולוגיות ניתוח וכריית מידע לתמיכה בפעילות המשטרה במגוון תחומים. יתרה מכך, משטרת ישראל שואפת לעמוד בחזית המאמץ הלאומי לפיתוח כלי אכיפה בנושא האכיפה והתמודדות עם הפשיעה המתוחכמת מחייבת תמיכה מחקרית בתהליכי אכיפה ומניעה של פשיעה על גווניה, והישענות משמעותית על כלי מחקר מתקדמים בתחום ה- Big Data.

“כמו כן קיים צורך מתמיד בגיוס כוח אדם משכיל ומיומן בעל רקע אקדמי בנושאים אלה כנגזרת ישירה מהתפתחות העולם הטכנולוגי אשר מהווה אתגר עבור משטרת ישראל בהיבטים של פיתוח כלי אכיפה מתקדמים והן בהיבטים של אכיפה ומניעת פשיעה בעולם המקוון”.

עוד כתבתי בין היתר בידיעה המקורית כי “לאחר בחינה של מועמדים פוטנציאליים לאור מכלול השיקולים שפורטו לעיל, מצאנו כי אוניברסיטת בן גוריון היא המוסד האקדמי המתאים ביותר למילוי המשימה”. [ההדגשה – במקור].

בין הנימוקים לבחירה באוניברסיטת בן גוריון מוזכרות החלטות הממשלה המציבות את העיר באר שבע ואת איזור הדרום בקידמת הפיתוח והמחקר בתחום הסייבר והיות האוניברסיטה חלק מה’אקו-סיסטם’ הזה ועובדת היותה “שחקן מפתח” כגוף המאגד בתוכו את הפעילות המחקרית במערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסת מערכות ועוד; המרכז לאבטחת הסייבר שהוקם לאחרונה באוניברסיטה במימון מטה הסייבר הלאומי; הקמת מעבדות הסייבר של האוניברסיטה בקריית הסייבר הלאומית (בפיקוחו של המלמ”ב [הממונה על הביטחון במערכת הביטחון] ועוד.

כעת, כמעט שנה לאחר שהוגשה הבקשה של המשטרה להתקשרות עם אוניברסיטת בן-גוריון, בדיקה של Read IT Now מעלה כי טרם הושג הסכם רשמי בין שני הצדדים בנושא זה וכי עדיין מתנהל משא ומתן להסכם בתחום הקרימינולוגיה החישובית בין האוניברסיטה לבין משטרת ישראל.

עוד עולה מבדיקת “ריד איט נאו” כי לעומת החלטת משטרת ישראל במקור הרי שוועדת הפטור ממכרז המרכזית [משרד האוצר/החשב הכללי] החליטה בישיבה ב- 11 ביוני 2017 לאשר ההתקשרות בין שני הצדדים אולם לתקופה קצרה יותר [11.6.2017 ועד 1.1.2019] ובהיקף כספי מצומצם יותר של 5 מיליון ₪ במקום 20 מיליון ₪ שתוכננו במקור.

עוד ראוי לציין כי לדברי וועדת הפטור המרכזית, “בתאריך 17.5.2017, התקיימה פגישה אצל חשב המשטרה, יחד עם נציגים מקצועיים, לשכה משפטית והרפרנטורה הרלבנטית בחשכ”ל. בפגישה הוסבר הצורך המקצועי המבוקש ונדונה בין היתר שאלת הקניין הרוחני שייווצר במהלך המחקר. נקבע כי ההסכם, לרבות הפרק העוסק בקניין רוחני, יועבר לאישור סגן בכיר לחשב הכללי מחטיבת ביטחון ומינהל, בטרם חתימה על ההסכם”.

מבזקים