מפעל הפיס: מכרז לשירותי מומחים בתחום תשתיות המחשוב

הגוף המפרסם: מפעל הפיס

נושא המכרז: מכרז לשירותי מומחים בתחום תשתיות המחשוב

מס’ המכרז: 535/2017

תאריך פרסום: 23 באוגוסט 2017

מועד אחרון: 25 באוקטובר 2017

הערות: התחומים בהם נדרשים למפעל הפיס שירותי מומחים הם:

+ תוכנות לשרתי מיקרוסופט בהתמחות Datacenter

+ תוכנות לשרתי מיקרוסופט בהתמחות Messaging

+ תוכנות מיקרוסופט לעמדות עבודה

+ תחום Oracle DBA

+ תחום Microsoft SQL Server DBA

+ תחום  IBM DB2 DBA

+ בקרת רישוי אורקל ומיקרוסופט

+ מערכות תווכה –  Middleware

+ תקשורת

+ מערכות גיבוי אחסון מרכזיים ו- DRP

+ מערכות  VMware.

  • תקופת ההתקשרות תחל במועד הודעת הזכייה לספק הזוכה ותימשך 24 חודשים. המפעל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות שמשכן המצטבר לא יעלה על 36 חודשים נוספים
  • המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית, כאשר כל תחום ייבחן בנפרד. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות.

הערת עורך Read IT Now: ב- 21.8.2017 אישרה וועדת המכרזים של מפעל הפיס התקשרות בפטור ממכרז לצורך פנייה לחברות השמה לאיוש מספר מישרות ובהן ‘מנהל/ת אגף מערכות מידע ניהוליות לחטיבת המיחשוב’. הנימוק הרשמי הקבוע למקרים כאלו: “התקשרות עם חברות כוח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כוח אדם זמני באמצעות חברת כוח אדם תיערכנה בפטור ממכרז”.

לקריאה נוספת>>>

מבזקים