מפעל הפיס: מכרז למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים אישיים, שרתים וציוד היקפי עבור רשויות מקומיות ועבור המפעל

הגוף המפרסם: מפעל הפיס

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים אישיים, שרתים וציוד היקפי עבור רשויות מקומיות ועבור המפעל; המכרז הינו מכרז מסגרת. בכוונת המפעל לבחור 6 זוכים במכרז.

מס’ המכרז: 546/2017

תאריך פרסום: 19 באוקטובר 2017

מועד אחרון: 29 בנובמבר 2017

מבזקים