“מערכת המידע הקיימת של רשות השירות הלאומי אזרחי נבנתה טלאי-על-טלאי ואינה עונה לצרכי הבקרה כלל”; “כעת נערכת הרשות להקמת מערכת ניהול ובקרה חדשה ומשופרת”

הגוף המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר/רשות השירות הלאומי אזרחי

תקנה: 3 (29)

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות עם מיקרוסופט כספק יחיד לאספקת שירותי מומחים מקבוצת Microsoft Consulting Services, MCS  לתכנון והקמת מערכת מבוססת MS Dynamics 365 לניהול מערך השירות הלאומי-אזרחי ולהכשרת הצוות הפנימי ברשות לניהול מערכת המידע והמשך פיתוחה בכוחות עצמיים.

היקף ההתקשרות המבוקש: 2,164,500 ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 1 באוקטובר 2017; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2018

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: הרשות מבקשת להתקשר עם חברת מיקרוסופט למתן שירותי מומחים מיוחדים בהיקף משוער של למעלה מ- 3,000 שעות אדם מדיסציפלינות שונות (עפ”י תכולת עבודה מפורטת, SOW), כולל תכנון ארכיטקטורת הפתרון על-פי Best Practices, ניהול פרויקט, ייעוץ תשתיות, הקמת ושילוב פתרונות, תמיכת מומחים, ביצוע Code-Review  ובדיקת ביצועים מלאה לפני השקת המערכת ולבסוף – העברת ידע מלאה לצוותי הפיתוח והתחזוקה של הרשות והמשרד לפיתוחי המשך והתנהלות עצמאית בעתיד.

רון ערמון, ראש תחום בכיר יישומים באגף בכיר מערכות מידע במשרד ראש הממשלה [אגף זה סייע לרשות בבחינה ובבחירה של החלופה הטכנולוגית] כותב בין היתר בבקשת הפטור כי “הרשות לשירות הלאומי אזרחי מופקדת על המערך המורכב של השירות הלאומי והאזרחי בישראל. מערך זה מונה עשרות אלפי מתנדבים בתחלופה גבוהה, המשרתים באלפי מקומות שירות שונים (כמחציתם לא בתחומי נציבות שירות המדינה) ומופעלים באמצעות עמותות ייעודיות.

“מאחר שהשירות הלאומי והאזרחי מקנה הטבות וזכויות יקרות ערך מתנדבים ומימושו השוטף כרוך בהעברות כספים ניכרות לעמותות, נודעת חשיבות עצומה לבקרה הולמת על מתנדבי השירות, על מקומות השירות ועל העמותות. שימור והידוק הבקרה על מערך השירות הלאומי הוא יעד קריטי שהרשות מחוייבת לו, במטרה להשיג שקיפות ובקרה על ניצול כספים מקופת המדינה.

“מערכת המידע הקיימת של הרשות נבנתה טלאי-על-טלאי ואינה עונה לצרכי הבקרה כלל. לא די שהיא אינה מנהלת תהליכים תפעוליים ונתונים בזמן אמת, היא אפילו אינה חשופה לתהליכים ונתונים כאלה בדיעבד, אלא ניזונה מדיווחי-אצווה לא-סדורים ממערכות המידע של העמותות, כשבמקרים לא מועטים התיעוד היחיד על פעילות מתנדב נרשם פעם בשנה ואף פעם בשנתיים!

“כעת נערכת הרשות להקמת מערכת ניהול ובקרה חדשה ומשופרת שתאפשר ניהול מלא של מערך השירות הלאומי-אזרחי, החל מרישום המתנדבים, מקומות השירות והגופים המפעילים ושיוך כל מתנדב למקום שירותו, דרך תיעוד שינויים, תהליכי עבודה ואפילו נוכחות יומיומית במהלך השירות וכלה בטיפול במסיימי השירות.

“בין השאר, המערכת החדשה מתוכננת לכלול גם דיווחי נוכחות מקוונים (ממכשירים ניידים), תהליכי בקרה ואישור נוכחות בשילוב כל הגורמים המעורבים וכן בקרות לוגיות אוטומטיות למניעת ניצול-לרעה של מנגנון השירות הלאומי.

“המערכת נדרשת לתמוך בעבודת מטה הרשות, רכזות שא”ל וחברת הביקורת החיצונית וכן לאפשר ממשקי מידע (ייצוא וייבוא) מול גורמים ציבוריים ולספק לקברניטים מידע-תומך-החלטות ודו”חות גמישים בזמן-אמת.

“המערכת צריכה להיות מחד נגישה לגורמים מחוץ למשרד (עמותות ואף המתנדבים עצמם) ובו בזמן לשמור בקפדנות על חיסיון מלא של פרטי המתנדבים. לפיכך היא חייבת להיבנות בתצורה היברידית שכוללת חלקים אינטרנטיים/מבוססי-ענן ואף סלולריים לצד חלקים מאובטחים ברמה גבוהה.

מבזקים