מערך הסייבר פירסם בקשה לקבלת התייחסות הציבור בנושא הסרת מידע רגיש או חסוי ממצעי מידע ורשומות

מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה פירסם בקשה לקבלת התייחסות הציבור בנושא הסרת מידע רגיש או חסוי ממצעי מידע ורשומות.

בהודעת המערך נאמר כי “מערך הסייבר הלאומי שוקל לפרסם מסמך המלצות ליישום בנושא שיטות להסרת מידע רגיש או חסוי (דוגמת קוד מקור אשר פותח ע”י הארגון ומהווה עבורו מידע קנייני) ממצעי מידע (רכיב במערכת מחשוב בו מאוחסן מידע דיגיטלי, כגון כונן קשיח) ורשומות.

“המסמך מבוסס על המלצות מפי אנשי מקצוע ומומחים בתחום, והמערך מבקש לתקף את ההמלצות, שניתנו על בסיס הידע של המומחים בתחום, אל מול הניסיון שהצטבר בשטח. לאור זאת המערך מבקש להסתייע בכם (הציבור הרחב) באיסוף מידע וקבלת המלצות.

“להלן רשימת נושאים לדוגמה, לגביהם ניתן להעביר הערות: שיטות ומתודולוגיות מקובלות להסרת מידע רגיש/חסוי. תאימות לתקינה ורגולציה בינלאומית מקובלת (דוגמת DIN 66399). תרחישי איום/יכולות יריב אשר מאפשרים שיחזור מידע לאחר ביצוע פעולות ההסרה.

“יודגש כי פנייה זו הינה פנייה לקבלת התייחסות הציבור בלבד. אין בבקשה זו פנייה מוקדמת לקבלת מידע על פי תקנות חובת המכרזים תשנ”ג – 1993, והיא אינה מבוצעת לצרכי התקשרות”.

תאריך אחרון להגשה: 05.08.2019

מבזקים