מערך הסייבר הלאומי: מכרז לשירותי ייעוץ בתחום הפיקוח, הניהול והאבטחה של מערכות IT ויישומים ביומטריים ליחידה להזדהות וליישומים ביומטריים

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה – מערך הסייבר הלאומי

נושא המכרז: מכרז לשירותי ייעוץ בתחום הפיקוח, הניהול והאבטחה של מערכות IT ויישומים ביומטריים ליחידה להזדהות וליישומים ביומטריים

מס’ המכרז: 09/2018 ענא

תאריך פרסום: 30 ביולי 2018

מועד אחרון: 27 באוגוסט 2018

הערות: השירותים המבוקשים יתייחסו למכלול תחומי העשייה של היחידה. היועץ יספק ליחידה להזדהות וליישומים ביומטריים במערך הסייבר הלאומי שירותי ייעוץ בתחום הפיקוח, הניהול והאבטחה של מערכות IT ויישומים ביומטריים בקנה מידה לאומי.

יודגש כי כל מציע יידרש להתחייב בהצעתו לזמינות בהיקף של כ- 70 שעות חודשיות (עד  840 שעות שנתיות).

תקופת העבודה – שנה  עם אופציה לשלוש תקופות הארכה בנות שנה כל אחת וסך הכל ארבע שנים לכל ההתקשרות.

מועד משוער לתחילת העבודה: ספטמבר 2018 ,בכפוף לסיווג ביטחוני לרמה 2.

מבזקים