מערך הסייבר הלאומי: דרוש/ה: ראש תחום (קידום מדיניות)

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי

התפקיד: ראש תחום (קידום מדיניות)

מועד אחרון: 12 באוגוסט 2018

תיאור התפקיד:

+ קידום מדיניות המטה בקרב משרדי הממשלה, הממשלה והכנסת.

+ קידום פרוייקטים לאומיים בתחום הסייבר, לרבות פרוייקטים רבי שותפים בהתאם לתחומי האחריות ולהנחיות הממונה.

+ שותפות בשלבי תכנון המדיניות בכל הכרוך בפעילות הממשלתית והבניית תהליכי יישום המדיניות.

+ מוקד ידע ארגוני לתהליכי יישום מדיניות ממשלתיים, לרבות הקמת ארגונים, שינויים מבניים, הובלת תהליכים בינמשרדיים, קידום החלטות ממשלה, קידום תהליכי חקיקה.

+ קידום הסדרות והסכמים עם משרדי ממשלה, לרבות הסכמי שיתופי פעולה והסדרת שיטות עבודה.

+ שותפות בתהליכי בניית תוכניות העבודה של המטה.

+ קידום נושאים ארגוניים במטה, כדוגמת ניהול ידע ונהלי עבודה.

* במישרה מועסק עובד. שיבוץ במישרה ייעשה רק לאחר התפנותה לחלוטין. העובד שיבחר יידרש לעבור, טרם שיבוצו במישרה, בדיקות סיווג בטחוני לרמת הסיווג המתאימה למשרה.

מבזקים