מערך הסייבר הלאומי (במשרד ראש הממשלה) מבקש להאריך (בפטור ממכרז) התקשרויות שלו עם אוניברסיטאות בארץ למיזמי מחקר בתחומי הסייבר

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי

שמות הספקים: אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת חיפה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

תקנה: 3 (30) – התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח

מהות ההתקשרות: בכוונת מערך הסייבר להתקשר במיזם משותף עם האוניברסיטאות לצורך המשך הפעלת מרכז המחקר לסייבר.

היקף ההתקשרות המבוקש: בשנתיים הראשונות – 8.5 מיליון ₪ (מחצית הסכום תמומן ע”י מערך הסייבר הלאומי); בשנתיים הנוספות – 7 מיליון ₪ (מחצית תמומן ע”י מערך הסייבר).

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2020; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2026

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: “מרכז המחקר הינו מסגרת של מצוינות למינוף מחקר הסייבר. מרכז המחקר מתבסס על תשתית פיזית וארגונית תומכת. במרכז המחקר מובלים מחקרים בתחום הסייבר וכן פעילויות נוספות כגון כנסים רלבנטיים לנושא לקהל האקדמאי וקהל רחב ועוד. עם סיום המיזם המשותף הנוכחי עולה כי המיזם עונה על הציפיות שעלו בהקמתו. לשם שימור הפעילות לאורך זמן, בכוונת המערך לקדם מיזם משותף נוסף שיאפשר את ההתבססות האקדמית של המרכז תוך כדי הובלת המרכז לכדי עצמאות כלכלית לאורך זמן”.

 

מבזקים