מנא”ז: מכרז למתן שירותי ייעוץ לצורך תיאום בין החברות, צה”ל וקמ”ט תקשורת לקידום שיפור הכיסוי הסלולרי באיו”ש

הגוף המפרסם: משרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש)/המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (מנא”ז)/ יחידת קצין מטה (קמ”ט) תקשורת

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי ייעוץ לצורך תיאום בין החברות, צה”ל וקמ”ט תקשורת לקידום שיפור הכיסוי הסלולרי באיו”ש

מס’ המכרז: 7/19

תאריך פרסום: 6 במאי 2019

מועד אחרון: 13 ביוני 2019

הערות: איש הקשר למכרז זה הוא דודו כהן קמ”ט תקשורת במינהל האזרחי איו”ש. בהודעת המכרז נאמר בין היתר כי המינהל מעוניין בשירותי יועץ אשר יפעל כיועץ סלולרי להקמת מתקנים סלולריים ועבודה עם כלי פרדיקציה, תיאום בין חברות התקשורת הסלולריות, גורמי תכנון תשתיות, גורמים ציבוריים ממשלתיים, פיקוד מרכז (פקמ”ז), צה”ל והמינהל האזרחי, לצורך קידום מימוש תוכנית להקמת מתקנים סלולריים לשיפור הכיסוי הסלולרי באיו”ש.

ההתקשרות היא לתקופה של שנה, עם אופציה של המינהל האזרחי להאריך את תוקף ההתקשרות לארבע תקופות נוספות בנו שנה כל אחת.

היועץ יידרש לעבודה בהיקפים משתנים ועד ל- 180 שעות ייעוץ חודשיות בממוצע לתקופת ההתקשרות.

מבזקים