מנא”ז: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הדואר עבור המינהל האזרחי

הגוף המפרסם: משרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש)/המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (מנא”ז)/ יחידת קצין מטה (קמ”ט) תקשורת

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הדואר עבור המינהל האזרחי

מס’ המכרז: 6/19

תאריך פרסום: 6 במאי 2019

מועד אחרון: 13 ביוני 2019

הערות: איש הקשר למכרז זה הוא דודו כהן קמ”ט תקשורת במינהל האזרחי איו”ש.

ההתקשרות היא לתקופה של שנה, עם אופציה של המינהל האזרחי להאריך את תוקף ההתקשרות לארבע תקופות נוספות בנו שנה כל אחת.

היועץ יידרש לעבודה עד ל- 180 שעות ייעוץ חודשיות בממוצע לתקופת ההתקשרות, ובלבד שלא יעלו על 2,160 שעות ייעוץ בשנה.

מבזקים