מ”מ החשכ”ל אישר התקשרות המשך של הנהלת בתי-המשפט עם החברות נס טכנולוגיות ו- IBM בהיקף 7 מיליון ₪ לשנה לתפעול ותחזוקת מערכת נט המשפט

הגוף המפרסם: משרד המשפטים/הנהלת בתי-המשפט

שם הספק: חברת נס א.ט. בע”מ וחברת יבמ גלובל סרוויסס ישראל

מהות ההתקשרות: תפעול ותחזוקת תשתיות המחשוב של מערכת נט המשפט.

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2016; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2016, או עד 90 יום מיום בחירת הזוכה במכרז, לפי המוקדם ביניהם.

היקף ההתקשרות: 7.1 מיליון ₪ כולל מע”מ

החלטה: אושר ע”י מ”מ החשכ”ל יובל רז בהמלצת וועדת הפטור ממכרז הממשלתית (במשרד האוצר/החשכ”ל)

הערות: וועדת הפטור ממכרז הממשלתית (במשרד האוצר/החשכ”ל) אומרת בהחלטתה כי  בחודש ינואר 2014 פירסמה הנהלת בתי-המשפט (הב”ה) מכרז לתפעול ולתחזוקת מערכת נט המשפט. הוגשו ארבע הצעות וחברת מלם מערכות זכתה. ב- 26 במאי 2015 נחתם איתה הסכם לתפעול ותחזוקת תשתיות המחשוב של מערכת נט המשפט.

ב- 28.6.2015 הגישו החברות יבמ ונס טכנולוגיות עתירה מינהלית נגד זכיית חברת מלם וביקשו את הקפאת ההתקשרות. ב- 24 בספטמבר 2015 החליט בית-המשפט כי החל מיום 1 בינואר 2016 ועד למועד החלפת הספקים, לפי המוקדם ביניהם, תמשיך המדינה את ההתקשרות עם הספקים הנוכחיים ותשלם להם את הסכום שהציעה חברת נס טכנולוגיות במענה למכרז, סכום נמוך משמעותית מההתקשרות הקיימת.

מבזקים