מ”מ החשב הכללי אישר התקשרות המשך של משרד ראש הממשלה עם מיקרוסופט [1/2 שנה; 1.85 מיליון ₪] לגבי מערכת מעקב החלטות ממשלה

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: הרחבת ההתקשרות עם מיקרוסופט לייצוב, פיתוחי המשך, תחזוקה והעברת ידע במערכת מעקב החלטות ממשלה והיערכות למכרז פומבי לבחירת שותף טכנולוגי לתחזוקה לטווח ארוך. המערכת מצויה בשלב הייצוב שלה אך המערכת טרם הבשילה לעבור לתחזוקה שוטפת. נדרשים שינויים רבים שהתבררו במהלך ההקמה ואין זה יעיל בשלב זה לפנות לקבלת שירותי מומחים מגורמים אחרים שאינם מכירים את הקמת המערכת

משך ההתקשרות: לתקופה שמיום החתימה על הזמנת העבודה של מיקרוסופט ולמשך 6 חודשים, ולא יאוחר מיום 31.12.2019.

החלטה: אושר ע”י מ”מ החשב הכללי יובל רז בהמלצת וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר/החשכ”ל.

הערות: בנימוקי הוועדה נאמר בין היתר כי בשנת 2018 הקים משרד ראש הממשלה מערכת ממשלתית רוחבית וייחודית למעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה. המערכת נבנתה על פלטפורמת Dynamics 365 Online  בשילוב של פורטל דיווח בין-משרדי (Web מעל Azure) ורכיבי תצוגה ו- API להנגשת מידע לציבור שעולים לאוויר בימים אלה, בשיתוף עם מימשל זמין, במסגרת האתר הממשלתי האחוד. כעת נמצאת המערכת בשלב הייצוב, עם רשימה מוסכמת ומפורטת של שינויים ושיפורים מתוכננים, לביצוע במשך שלושה חודשים ותכנון כולל להמשך הדרך.

במסגרת הפרוייקט תוכננה העברת ידע לצוותי המשרד מתוך כוונה להשיג עצמאות מלאה בפיתוח וניהול המערכות האמורות בסיום הפיתוח. פעולות העברת הידע המתוכננות הושלמו ברובן, אך עם התקדמות הפרויקט התבהר בהדרגה כי משאבי הפרוייקט – ובעיקר לוח הזמנים – לא יאפשרו להשיג יעד זה, שכן:

א. האגף נדרש לעבור גם שינוי ארגוני ומקצועי עמוק ברמת התשתיות, כדי להפוך חלק מפעילותו השוטפת לממוקדת-ענן. שינוי זה דרש הסטת משאבים ניכרים במסגרת הפרוייקט.

ב. העברת ידע ואחריות לצוותי המשרד מחייבת יותר משאבים וזמן מכפי שתוכנן, לא רק בהדרכה פרונטלית של עובדי האגף אלא גם בהשתלבות פעילה בצוותי הפיתוח של מיקרוסופט ושותפיה.

ג. העברת הידע לצוותי המשרד מצריכה הכשרות יסוד בטכנולוגיות חדשות (שעיכבו את הלו”ז).

לפי מחזור חיי מערכות מידע בתקשוב הממשלתי, לכל מערכת בראשית דרכה נדרש גם שלב ייצוב, לאחר העלייה לאוויר, הכולל תיקונים ופיתוחי המשך, אותם לא יכולים לבצע עובדי המשרד או חברות אחרות ללא הכשרה ממיקרוסופט. צורך זה בייצוב המערכת ובהיענות לדרישות חדשות רבות לא נלקח בחשבון מראש במידה מספקת.

בפרוטוקול ועדת המכרזים המשרדית צויין כי הוסכם שעם השלמת ייצוב המערכת, המשרד לא יסתמך עוד על שירותי החברה לתכנון והקמת מערכות נוספות ו/או לתחזוקת המערכת וכי המשרד יפעל לפרסום מכרז פומבי לבחירת חברת תוכנה, שתשמש כשותפה טכנולוגית לטווח ארוך (לשנים אחדות) לתחזוקת מערכות ולמתן שירותי מומחים (בשעות) לייעוץ, תכנון ופיתוח בטכנולוגיות הנ”ל.

לאור המלצת ועדת המכרזים המשרדית והמלצתו של ראש רשות התקשוב, מר יאיר פראנק, רפרנט משרדיים מנהליים ממליץ לאשר את ההתקשרות.

מבזקים